Maahanmuutolla ja kansainvälisten osaajien liikkuvuudella on entistä suurempi merkitys Suomen hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle. Jo nyt löytyy Suomessa toimialoja, joille on haastavaa löytää osavaa työvoimaa samalla kun työväestömme ikääntyy. Tulevaisuuden työn tueksi osa yrityksistä on turvautunut tai tulee turvautumaan kansainvälisiin osaajiin.

Kansainvälisen rekrytoinnin opas toteuttaa kansallista Talent Boost -ohjelmaa, jota koordinoi Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ohjelman tavoitteet
  1. Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.
  2. Työnantajat osaavat ja haluavat rekrytoida kansainvälisiä osaajia.
  3. Kansainvälisten osaajien asiantuntemus vahvistaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista.

Lataa tästä: Kansainvälisen rekrytoinnin opas

Mitä opas sisältää ja kenelle se on tarkoitettu?

Kansainvälinen rekrytoinnin opas on tarkoitettu etenkin työnantajille, jotka harkitsevat kansainvälistä rekrytointia mahdollisesti ensimmäistä
kertaa. Oppaaseen on koottu olennaisia asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon kansainvälisessä rekrytoinnissa. Kansainvälisellä rekrytoinnilla tarkoitetaan henkilöiden palkkaamista ulkomailta tai Suomessa olevan kansainvälisen osaajan palkkaamista.

Opas seuraa rekrytointiprosessin eri vaiheita rekrytoinnin suunnittelusta työntekijän työn aloittamiseen:

  • Kansainväliset osaajat ja työmarkkinat
  • Rekrytointiprosessi
  • Ulkomaalaisen työntekijän palkkaaminen
  • Työn aloittaminen Suomessa
  • Asettautuminen Suomeen ja muut palvelut
  • Perheen muutto Suomeen ja
  • Työskentely ulkomailla

Opas auttaa työnantajaa toimimaan oikein rekrytoinnin eri vaiheissa, uuden kansainvälisen työntekijän tarpeet huomioiden.

Tiedotteen kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö, Talent Boost -toimenpideohjelma