Järvenpäässä toimii useita metallialan yrityksiä kuten mm. Auramo, Jarparo, Kavika, Rocla, Steelhouse Group, Tibnor ja Tuusulan Työkalukoneistus. Nämä paikalliset yritykset työllistävät jopa satoja työntekijöitä.

Järvenpään kaupungin Elinkeinopalveluiden sekä Osaamis- ja työllisyyspalveluiden yksi keskeinen tavoite ja tehtävä on auttaa ja tukea järvenpääläisiä yrityksiä omassa yritystoiminnassaan.

Vuonna 2019 syntyi Case Metalli ryhmä paikallisten metallialan (kone- ja tuotantotekniikka) yritysten tarpeiden myötä. Ryhmään kuuluvat vastuuhenkilöt Järvenpään kaupungista, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymästä (Keuda), Uudenmaan TE-toimistosta sekä paikalliset metallialan yritykset. Järvenpään kaupungin roolina on toimia alustana, joka yhdistää keskeiset toimijat.

Case Metallin tavoitteet

  • kartoittaa metallialan (kone- ja tuotantotekniikka) yritysten rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen tarpeita
  • saada metallialan työvoimatarpeet ja työntekijät kohtaamaan
  • myötävaikuttaa alan koulutus vastaamaan nykypäivän työelämän osaamistarpeita
  • varmistaa selkeät kontaktit eli mihin ja keneen ottaa yhteyttä erilaisissa koulutus- ja rekrytointitarpeissa
  • alan imagon kirkastus –  ideoida konkreettisia toimenpiteitä, joilla saadaan houkuteltua alalle enemmän osaajia – naisia, miehiä, nuoria ja ulkomaalaistaustaisia

Ryhmän tapaamisissa avataan tarpeita, ideoidaan ratkaisuvaihtoehtoja, sovitaan toimintatavoista ja vastuista. Tapaamisissa pureudutaan avoimesti haasteisiin ja luodaan ratkaisumalleja vastuutahoineen. Olemassa olevia käytänteitä on tehostettu ja olemme luoneet useita uusia toimintatapoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Keskeisessä osassa on myös yhteistyö Keudan, paikallisten yritysten ja peruskoulun kesken eli viedään nuoret tutustumaan alaan ja pidetään yhteyttä oppilaitosten ja yritysten välillä. Keudan media-alan opiskelijat tekivät oheisen filmin yhteistyössä ryhmän kanssa – Järvenpäässä on metallialalla töitä.

Case Metalli ryhmän kehitystyö jatkuu. Metalliala tarjoaa Järvenpäässä töitä nyt ja tulevaisuudessakin.

Lisätietoja, Järvenpään kaupunki 

  • Elinkeinopalvelut, yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, puh. 040 315 3130
  • Osaamis- ja työllisyyspalvelut, erityisasiantuntija Marjo Kanninen, puh. 040 315 2496
  • etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Case Metalli ryhmä oli tutustumassa metallialan opiskelutiloihin Keudalla Järvenpäässä. 3D-tulostus on nykypäivää opinnoissa.