Järvenpään kaupunki hakee uudelleen Rantapuiston paviljongin toteutukseen ravintola- tai kahvilatoimintaa harjoittavaa yritystä tai yrittäjää. Syynä tähän on aiemmin valitun kumppanin päätös vetäytyä hankkeesta, eikä neuvotteluista huolimatta hanketta pystytty edistämään yhteistyössä kaupungin ehdottamien aikataulujen mukaisesti. Uuden kumppanuushaun on tarkoitus alkaa alkuvuodesta 2022 ja paviljonki aloittaisi toimintansa vuosien 2022-2023 aikana.

Ensi vuonna valittavan paviljonkikonseptin toivotaan tukevan Järvenpään kaupungin brändi-imagoa, lisäävän Rantapuiston vetovoimaa kaupunkilaisten silmissä sekä edistävän kaupungin matkailuelinkeinojen kehittymistä. Toimijan tulee osoittaa halua ja kiinnostusta olla aktiivinen osa kaupungin matkailumarkkinointia.

Rantapuistoon valmisteilla olevan asemakaavan muutosehdotuksen perusteella puistoalueelle osoitetaan rakennusoikeutta 150 kerrosalaneliömetriä kahvilarakennusta varten.

Vuonna 2018 aloitetun Rantapuiston kehittämisohjelman tavoitteena on tehdä Rantapuistosta kaupunkilaisten yhteinen olohuone Tuusulanjärven rannalla. Osana kehittämistyötä kaupunki haluaa elävöittää ja monipuolistaa puiston toimintoja ja palveluita.


Lisätietoja:

Heidi Torvinen, matkailupäällikkö
puh. 040 315 3086, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Marko Lehenberg, elinvoimajohtaja
puh. 040 315 3590, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi