Siisti toimintaympäristö ja yritysalue on yrityksille käyntikortti.

Aloitamme Järvenpään kaupungissa Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamallin toteuttamisen yhteistyössä yrittäjien kanssa. Uusi toimintamalli pilotoidaan ensimmäistä kertaa Vähänummen yritysalueella. Sen avulla varmistetaan ja turvataan viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö.

Sijaitseeko yrityspaikkasi Vähänummen yritys- ja teollisuusalueella?

Vähänummen teollisuusalueen Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalliin sisältyvään pistokokeenomaiseen maastokatselmukseen (ti 2.11.2021 klo 9-12) toivotaan alueen yrittäjät mukaan kaupungin edustajien kanssa. Alueen yrittäjät voivat jo ennen maastokatselmusta siistiä aluettaan ja mahdollisissa epäselvissä tai mieltä askarruttavissa asioissa olla ensisijaisesti yhteydessä projektipäällikkö Aija Schukoviin Järvenpään kaupunkitekniikasta (lisätiedot alla). Jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä yrittäjien kanssa maastokatselmuksen jälkeen.

– Kannustamme kaupungissa alueen kunnossapitoon, sillä siisti ympäristö on käyntikortti siellä sijaitseville yrityksille. Paneudumme ilmakuvakartan pohjalta yhdessä yrittäjien kanssa paremmin alueen ongelmakohtiin, Schukov sanoo.

Kaupungin ilmakuvakartasta voidaan havaita mahdolliset luvattomat kaatopaikat yleisillä alueilla, tonttien ylitykset ja roskaisuus, luvattomat rakennukset/rakennelmat jne. Tontin käyttötarkoitus huomioidaan tarkastelussa. Kartta on nähtävissä Järvenpään karttapalvelu (arcgis.com).

Maastokatselmus

Järvenpään Vähänummen teollisuusalueella Nummenkylässä tiistaina 2.11.2021 kello 9–12. Tarkempi tapaamispaikka ilmoitetaan myöhemmin.

Maastokatselmusalue kartalla Vähänummen yritysalueella

Maastokatselmusalue rajautuu lännessä Emalinkadun alkuun, pohjoisessa Puurtajankatu 34:ään, idässä Nummenrinteeseen ja Yrittäjänkatuun sekä etelässä Vähänummentiehen.

Vähänummen maastokatselmusta seuraava maastokatselmus toteutetaan uudessa kohteessa keväällä 2022. Tulevista maastokatselmuskohteista päätetään erikseen ja niistä tiedotetaan etukäteen.

Lisätietoja:

Aija Schukov
Projektipäällikkö, Kaupunkitekniikka
p. 040 315 3586
aija.schukov@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo
Yrityspalvelupäällikkö, Elinkeinopalvelut, Elinkeinot ja yrittäjyys
p. 040 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi

Kartan käytön tarvittava ohjeistus:

Järvenpään kaupunki, Kaupunkikehitys, Seutulantalon palvelupiste
p. 09 27192880
tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi