Järvenpään kaupungissa toimii aktiivinen paikallinen yrittäjäyhdistys. Järvenpään Yrittäjät ry tekee läheistä yhteistyötä kaupungin kanssa monissa eri elinkeinoelämään liittyvissä aiheissa. Molempien osapuolten intressissä on elinvoimainen kaupunki, josta löytyy työpaikkoja.

5.3.2020 yrittäjäyhdistys oli tapaamassa kaupunginjohtaja Olli Naukkarista. Kaupungin keskeisistä yhteistyökumppaneista paikalla olivat myös elinvoimajohtaja Marko Lehenberg sekä yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo. Keskustelun aiheiksi nousivat mm. keskustan kehittäminen, kaupungin hankinnat ja kaupungin taloudelliset näkymät.

Vuoden 2020 teemoiksi Järvenpään Yrittäjät ry:n hallitus on paikallisesti päättänyt seuraavat asiat:
– kuntavaikuttaminen (hankinnat, yritysvaikutusarvioinnit yms.)
– keskustan kehittäminen
– yksinyrittäjien toimintaedellytyksien parantaminen
– Järvenpään uudet hankkeet
– oppilaitosyhteistyön kehittäminen

Järvenpään Yrittäjät ry
Paikallisen yrittäjäyhdistyksen kautta jäsenistölle löytyy mm. edunvalvontaa, verkostoja, yhteistyökumppaneita, kiinnostavia tapahtumia ja tilaisuuksia.

Kaiken kaikkiaan Järvenpäässä toimii n. 3 000 erikokoista ja eri toimialojen yritystä. Järvenpään Yrittäjiin kuuluu n. 700 jäsenyritystä.
Suomen Yrittäjät on valtakunnallinen yhdistys, Uudenmaan Yrittäjät alueellinen yhdistys ja Järvenpään Yrittäjät paikallinen yrittäjäyhdistys.

Kuva: Satu Hart
Vasemmalta: Yrittäjäyhdistyksen varapuheenjohtaja Miia Karhu, jäsen Stiina Weckström, kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, jäsen Mikael Siren, yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja Sauli Kauppinen, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, jäsen Jari Mäkinen ja Topias Mäkipää, kaupungin elinvoimajohtaja Marko Lehenberg ja jäsen Laura Keskitalo. Jäsen Satu Hart kameran toisella puolella. Muutama hallituksen jäsen oli estynyt tapaamisesta.