Järvenpään kaupunki vuokraa Rantapuistosta määräalan ravitsemisliiketoimintaa varten ja hakee neuvottelumenettelyllä siihen toimijaa. Valittu toimija vastaa paviljonkirakennuksen sekä mahdollisten muiden toimintaan kuuluvien osien toteuttamisesta sekä sen palvelutuotannosta.

Taustaa

Järvenpään Rantapuisto on vehreä portti Järvenpään kaupungin keskustaan. Vuonna 2018 aloitettiin Rantapuiston kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tehdä Rantapuistosta kaupunkilaisten yhteinen olohuone Tuusulanjärven rannalla.

Osana kehittämistyötä kaupunki haluaa elävöittää ja monipuolistaa puiston toimintoja ja palveluita. Järvenpään kaupunki hakee toimijaa, joka toteuttaisi Rantapuiston sydämeen ravitsemispalveluita tarjoavan kokonaisuuden. Toimijan tulee vastata sekä fyysisten rakenteiden toteuttamisesta että ravitsemisliiketoiminnan harjoittamisesta.

Alue

Vuokrattava määräalue sijaitsee Rantapuiston pohjoispäädyssä, Rantapuiston laiturialueen läheisyydessä. Maalle sijoittuva alue on kooltaan 150 m2. Alueelle on mahdollista sijoittaa pysyvä rakennus asiakaspaikkoineen. Kaikkien maa-alueelle sijoittuvien toimintojen tulee pysyä näiden rajojen sisällä. Paviljonkirakennuksen tulee noudattaa annettuja rakennusmääräyksiä.

Vuokra

Vuokra-aika on 20 vuotta. Kiinteä vuosihinta vuokralle määräytyy alueen yleisen hintatason mukaan. Alustava vuokrasopimus on liitteenä (liite 1).

Liittymät, jätehuolto, musiikki ym.

Sähkö- ja vesiliittymät (liite 2) löytyvät alueelta, ja toimija maksaa niiden osalta toteutuneen käytön mukaisen, voimassa olevan hinnan.

Toimija on velvollinen hoitamaan oman jätehuollon ja huolehtimaan vuokratun alueen siisteydestä. Riittävät WC-tilat tulee toteuttaa mitoituksen mukaisesti osana konseptia.

Musiikin soiton ja muun tapahtumatoiminnan osalta tulee huomioida alueen vallitsevat melumääräykset ja rajoitukset.

Pysäköinti

Pysäköinti alueella on järjestetty osana yleistä pysäköintiä Rantapuiston alueella, eikä toimija ole velvoitettu osoittamaan omaa pysäköintiä. Huoltoajo vuokrattavalla alueelle on mahdollista, mutta alueen välittömään läheisyyteen ei voi pysäköidä pitkäaikaisesti.

Paviljongin toteutus
  • Kaupungin toiveena on, että paviljonki olisi auki asiakkaita varten vuoden 2023 aikana.
  • Paviljongin toiminnan tulee olla ympäristön ja naapuruston huomioivaa.
  • Paviljongin tulee olla tyylikäs, miljööseen soveltuva rakennus, joka istuu alueen yleisilmeiseen ja kaupunkikuvaan.
  • Maaperä ja pohjarakenteet mahdollistavat pysyvän rakennuksen sijoittamisen alueelle.
  • Neuvotteluissa painotetaan laadukasta toteutusta vastuullisuus ja kestävät ratkaisut huomioiden.
  • Paviljonkiin tulee olla esteetön kulku.
  • Paviljongissa on tarjoiltava konseptiin sopien ravitsemistuotteita mukaan lukien ruoka- ja juomatarjoilu.

Toimijalta edellytetään taloudellista vakavaraisuutta pitkäaikaiseen yhteistyösopimukseen. Valittu toimija vastaa kaikista perustus- ja rakentamiskustannuksista.

Ravintolatoimintaa voi nyt ehdotetun konseptin ohella kehittää koko sopimuskauden aikana vastaamaan kysyntää ja tulevaisuuden ravintolatrendejä, mutta tämä tulee tehdä yhteisymmärryksessä Järvenpään kaupungin kanssa.

Tavoiteltu asiakaspaikkamäärä tulee olla riittävä pitkäaikaisen toiminnan edellytysten varmistamiseksi. Toteutuksessa asiakaspaikkoja voi olla sisäpaikkojen lisäksi ulkona, kuitenkin niin, että toiminta pysyy vuokratulla alueella.

Tavoitteena on, että paviljongin toiminta olisi ympärivuotista.

Toimijan tulee sitoutua konseptin toteuttamiseen koko vuokrasopimuksen ajaksi. Palvelutuotantoa ei saa kokonaisuudessaan alihankkia toiselta toimijalta tai hoitaa suoraan ostopalveluna.

Toimijan valinta neuvottelumenettelyllä

Kaikkien kiinnostuneiden toimijoiden tulee olla yhteydessä Järvenpään kaupungin matkailupäällikkö Heidi Torviseen varatakseen neuvotteluajan. Neuvottelussa toimijan tulee esitellä palvelukonsepti ja sen toimintatapa sekä rakennussuunnitelma aikatauluineen.

Kaikki kiinnostuneet toimijat haastatellaan. Valittavan toimijan kanssa tehtävän sopimuksen vahvistaa kaupunginhallitus.

Lisätietoja:
matkailupäällikkö Heidi Torvinen puh. 040 315 3086, heidi.torvinen@jarvenpaa.fi

Sijainti ja lisätietoja alueesta:

Rantapuiston pohjoisosan kaavoitus ja maankäyttö

Liite 1: Rantapuiston Paviljonki, alustava vuokrasopimus
Liite 2: Sähkö- ja vesipistekartta