Suomen taloudesta saatiin positiivisia signaaleja, kun tilastot viime vuoden yritysten määrällisestä kehittymisestä valmistuivat. Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä valtakunnallisesti nousi lähes neljänneksen vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Lopettaneiden yritysten määrä vuorostaan laski kuusi prosenttia vuoden 2019 toisella neljänneksellä vuodentakaisesta.

Järvenpään osalta kehitys on noudattanut valtakunnallista trendiä ja yritysten lukumäärä on Järvenpäässä kehittynyt positiivisesti. Vuoden 2018 alun tilanteeseen verrattuna yritysten kokonaismäärä Järvenpäässä kasvoi yli sadalla. Tämäkin mittari on näin ollen linjassa vilkkaan rakentamisen ja väestönkasvun kanssa ja kuvaa hyvin Järvenpään vetovoimaa.

Järvenpään tilastot:

Järvenpää
2018
Q1
2018
Q2
2018
Q3
2018
Q4
2019
Q1
2019
Q2
2019
Q3
Aloittaneet
yritykset (lkm)
73
55
67
66
76
63
87
Lopettaneet
yritykset (lkm)
34
31
33
48
54
43
Ei
saatavilla
Yrityskanta
2337
2358
2394
2428
2448
2457
Ei
saatavilla

 

Aloittaneet yritykset, 3. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan 9 879 yritystä aloitti toimintansa vuoden 2019 heinä-syyskuussa. Aloittaneita yrityksiä oli 1815, eli 23%, enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Järvenpäässä samalla ajanjaksolla aloittaneiden yritysten lukumäärä oli 87, joka on 23% enemmän verrattuna vuoden takaiseen.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Tällä toimialalla aloittaneita yrityksiä oli 1 710. Se on 17% kaikista kolmannella neljänneksellä vuonna 2019 aloittaneista yrityksistä. Toiseksi eniten aloittaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (1 277) ja kolmanneksi eniten kaupan toimialalla (1 020).

Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2019:

Lopettaneet yritykset, 2. neljännes 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 huhti-kesäkuussa toimintansa lopetti 5 098 yritystä. Lopettaneita yrityksiä oli 343, eli 6%, vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavana ajankohtana. Järvenpäässä tällä tarkastelujaksolla lopettaneiden yritysten lukumäärä oli 43. Tällä mittarilla tapahtui pientä nousua vuoden takaiseen verrattuna, kun edellisvuonna samalla ajanjaksolla toimintansa lopetti 31 yritystä.

Päätoimialoittain tarkasteltuna määrällisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla (863) sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla (858). Lopettaneista yrityksistä yhteensä kolmannes toimi näillä kahdella toimialalla. Seuraavaksi eniten lopettaneita yrityksiä oli rakentamisen toimialalla (622).

Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2019:

——-

Yritysten toiminnan aloitukset ja lopetukset päätellään Verohallinnon asiakastietokannasta. Muutokset Verohallinnon tietojärjestelmissä tai tietokantojen ylläpidossa voivat vaikuttaa tilaston tietoihin ja aikasarjojen vertailukelpoisuuteen.

Lähde: Aloittaneet ja lopettaneet yritykset. Aloittaneet yritykset 2019, 3. neljännes; lopettaneet yritykset 2019, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoa