Näin yritykset vastasivat Järvenpään, Vantaan ja Keravan ilmastokyselyyn.

Syksyllä 2021 yritykset saivat vastattavakseen ilmastokyselyn, jonka tarkoituksena on koota kaupungeille tietoa ilmastoyhteistyön kehittämiseksi. Kyselyssä selvitettiin, miten yritykset näkevät kunnan roolin ilmastotyön edistäjänä ja minkälaisia toiveita yrityksiltä nousee.

– Yritykset odottavat paljon kunnan perustehtäviltä, kuten maankäytöltä, kaavoitukselta, liikenneratkaisuilta ja lupa-asioilta. Muu ilmastoyhteistyö on hyvä lisä, mutta sitä ei ehkä nähdä niin vaikuttavana tai kiinnostavana yritysten näkökulmasta. Kunnan perustekemisellä on yritysten ilmastotyön kannalta paljon merkitystä, hankkeen projektikoordinaattori Heta Itämäki arvioi.

Vastaajina monipuolinen joukko erilaisia organisaatioita

Vastauksia saatiin yhteensä 91, joista yrityksiä oli 85, oppilaitoksia yksi ja muita organisaatioita viisi. Vastanneista mikroyrityksiä (alle 10 hlöä) edustaa 55 %, pienyrityksiä (10–49 hlöä) 17 %, keskisuuria yrityksiä (50–249 hlöä) 14 % ja suuryrityksiä (yli 250 hlöä) 14 %.

Vastaajista 89 % sijaitsee Vantaan, Keravan tai Järvenpään alueella, loput 11 % muissa Uudenmaan kunnissa.

Tutustu koko tiedotteeseen Järvenpään kaupungin sivulla

Yritysten ilmastokysely toteutettiin osana Vantaan, Keravan ja Järvenpään yhteishanketta, jossa kehitetään kaupungin ja yritysten välistä ilmastoyhteistyötä. Ympäristöministeriön rahoittama hanke tähtää alueellisten hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Tutustu hankkeeseen tarkemmin Vantaan kaupungin verkkosivuilla.

Yritysten ilmastokysely 2021 tuloskoonti

Lue myös:
Järvenpää tavoittelee kaupungin ja yritysten välistä kestävää ilmastoyhteistyötä yhdessä Vantaan ja Keravan kanssa.

Lisätietoja hankkesta:
projektikoordinaattori Heta Itämäki, p. 040 631 5686, heta.itamaki@vantaa.fi

Järvenpään yhteyshenkilöt:
erikoissuunnittelija Eira Linko, p. 040 315 2257. eira.linko@jarvenpaa.fi
yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, p. 050 315 3130, susanna.armo@jarvenpaa.fi

Ilmastokumppanuus logo, Vantaa, Järvenpää ja Kerava