Uutisointi julkaistu 9.12.2021 Helsingin seudun kauppakamarin sivulla.

Työvoiman kokonaiskysyntä on palannut pandemiaa edeltäneelle tasolle. Työttömien työnhakijoiden määrä ei kuitenkaan ole laskenut, vaikka avoimia työpaikkoja on avautunut runsaasti Uudenmaan yrityksissä. Tilanteen parantaminen edellyttää nopeavaikutteisiin toimiin panostamista, korostaa Ennakointikamarin tilannekatsaus.

Työvoiman kysyntä on harpannut kesän pohjalukemista nousuun. Pääkaupunkiseudun yrityksissä kysyntä osaajista kiihtyy nyt kovalla vauhdilla:syyskuussa 2021 Uudellamaalla ilmoitettiin 34 393 uutta työpaikkaa, mikä on jo hieman enemmän kuin juuri ennen koronaa ja jopa 68 prosenttia enemmän viime vuoden lopulla. Myös lomautettujen työnhakijoiden määrä on laskenut selvästi viime syksystä.

– Hitaamman alkuvuoden jälkeen yrityksiin avattiin syyskuussa 2021 jo 28782 uutta työpaikkaa, mikä on sekin korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Positiivista on se, että kasvua on erityisesti pitkäkestoisissa, yli 12 kuukautta kestävissä työtehtävissä, toteaa Ennakointikamarin projektipäällikkö Olli Oja Helsingin seudun kauppakamarista. 

Lataa Ennakointikamarin katsaus Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osamistarpeet Uudellamaalla syksyllä 2021. (pdf)

Osaavan työvoiman puute valtava lähes kaikilla toimialoilla

Toimialakohtaisesta vaihtelusta huolimatta työvoiman kysyntä ylittää jo kaikissa ammattiryhmissä pandemiaa edeltäneen syksyn 2019 tason. Ennakointikamarin tilannekatsauksesta käy ilmi, että vuoteen 2020 nähden työvoiman kysyntä on kasvanut eniten niissä ammattiryhmissä, joita pandemia on kurittanut kaikista kovimmin.

– Palvelu- ja myyntityöntekijöille aukesi 67 prosenttia, prosessi- ja kuljetustyöntekijöille 99 prosenttia ja toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöille jopa 183 prosenttia enemmän työpaikkoja Uudellamaalla heinä-syyskuussa 2021 kuin vuotta aikaisemmin, Oja selventää.

Työvoiman kysyntä on ollut selkeässä kasvussa, eivätkä yritysten rekrytointitarpeet näytä tutkimusten mukaan vähenevän lähitulevaisuudessakaan. Tämän sinänsä erinomaisen näkymän taustalla vaikuttaa yrityksissä jo tutuksi haasteeksi muodostunut osaajapula. Elokuussa 2021 jo 68 prosenttia Helsingin seudun kauppakamarin osaamis- ja rekrytointikyselyn vastaajayrityksistä koki pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta.

– Erityisen huolestuttavaa on se, että paljon pulaa osaavasta työvoimasta raportoi jo 30 prosenttia vastaajista. Kasvu on tältä osin ollut hurjaa, koska vielä huhtikuussa 2021 vastaava lukema oli 14 prosenttia, sanoo Oja.

Pula osaavasta työvoimasta tuntuu tällä hetkellä lähes kaikilla toimialoilla. Erityisen suurta pulaa osaajista koetaan rakentamisen, sosiaali- ja terveysalan sekä tietotekniikan yrityksissä. Ojaa huolestuttaakin se, että toimialasta riippumatta osaavan työvoiman saatavuus on heikentynyt kevääseen 2021 nähden. Osaajapula hidastaakin jo yhä useamman yrityksen kasvunäkymiä.

– Tilanteen poikkeuksellisesta haastavuudesta kertoo se, että työvoiman saatavuuden arvioidaan heikentyneen Uudellamaalla selvästi vuoden takaiseen nähden, mutta tilanteen arvioidaan heikkenevän vielä selvästi tästäkin, kun katsotaan tilannetta syksyyn 2022 saakka, Oja arvioi.

Nykyiset palvelut otettava täyteen käyttöön

Tilanne edellyttää ratkaisujen etsimistä monelta suunnalta. Ratkaisuja on löydettävä niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Uudellamaalla toimiva Ennakointikamari on tänä syksynä keskittynyt erityisesti nopeiden ja konkreettisten ratkaisujen etsimiseen.

– Yksi tapa nopeiden ratkaisujen hakemiseen on alueella jo toimivien palveluiden parempi hyödyntäminen. Erilaisissa selvityksissä ja barometreissa on käynyt selväksi, että Uudenmaan yritykset tekevät vähemmän yhteistyötä alueen koulutuksentarjoajien sekä esimerkiksi TE-palveluiden kanssa kuin muualla Suomessa, Oja kertoo. – Esimerkiksi Helsingin seudun kauppakamarin jäsenyrityksistä vain reilu neljännes raportoi tehneensä yhteistyötä alueen TE-palveluiden tai ammattikorkeakoulujen kanssa, kun muun Suomen kauppakamarien jäsenyrityksistä yhteistyötä oli tehnyt jo yli puolet vastaajista, Oja jatkaa.

Ojan mukaan Ennakointikamarin selvityksestä käy ilmi, että saatavilla olevat koulutus- ja työllistämispalvelut ovat yrityksille hyvin pitkälti tuntemattomia. – Yritykset, jotka ovat tehneet yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa, antavat kyllä palveluille hyviä arvosanoja. Näin haastavassa tilanteessa työvoiman saatavuutta on ratkottava kaikin keinoin, eivätkä jo saatavilla olevat palvelut saa jäädä liian vähälle käytölle, Oja painottaa. Ennakointikamari käynnistääkin viestintäkampanjan, joka tuo esille ratkaisuja työvoiman saatavuuteen. Tavoitteena on avata yrityksille nimenomaan niitä keinoja, joilla voidaan etsiä helpotusta työvoiman saatavuuteen jo lyhyellä, noin puolen vuoden aikajänteellä, Oja tarkentaa.

*****

Kuva: Business Järvenpää, metallialalla toimiva Auramo Järvenpäässä