Elinvoimajohtaja Marko Lehenberg siirtyi 1.11.2022 alkaen yksityiselle sektorille toisen työnantajan palvelukseen. Lehenberg ehti olla Järvenpään kaupungin palveluksessa nelisen vuotta.

Elinvoimajohtajana Lehenbergillä on ollut innostava ja kehittävä ote luotsata elinvoima -tiimiään, vaikuttaa kaupungin elinkeinoelämän ja yritysten keskeisiin teemoihin, valmistella kaupungin uutta strategiaa ja uutta yritys- ja elinkeino-ohjelmaa sekä omalta osaltaan vaikuttaa kaupungin kasvuun ja kehitykseen.

Kiitämme Markoa menneistä, tapahtumarikkaista vuosista ja toivotamme kaikkea hyvää tulevaan! Samalla jäämme kaipaamaan hänen ammatillista ja vankkaa näkemystä ja tieto-taitoa.

Ajatuksia uuden yritys- ja elinkeino-ohjelman linjauksista

Kuluva vuosi on ollut dramaattinen monella tavalla ja juuri kun alkoi korona hieman helpottaa, saimme jälkitautina sodan ihan naapuriimme. Samalla monen yrityksen hankintaketjut häiriintyivät vakavasti, raaka-aineiden hinnat nousivat pilviin ja syksyä kohti kaupan päälle on vielä näkyvissä akuutti energiakriisi.

Paljon haastavammista asetelmista ei siis kaupungin uutta, joulukuussa 2022 julkaistavaa yritys- ja elinkeino-ohjelmaa olisi voitu lähteä rakentamaan.

Siellä missä on yrittäjyyttä, on kuitenkin myös periksiantamattomuutta ja sitkeyttä jatkaa valitulla tiellä, kasvuun ja menestykseen uskoen. Järvenpään kaupunki haastatteli uutta elinkeino-ohjelmaansa varten yli 50 paikallista yritystä näiden haasteista ja odotuksista, menestystekijöistä ja kehittämisideoista. Pääpiirteissään yritysten usko tulevaisuuteen ei horju ja voi sanoa, että olosuhteisiin nähden monella yrityksellä menee jopa ennennäkemättömän hyvin. Myös kasvua on näköpiirissä edelleen.

Kasvunäkymät ovat kuitenkin tuoneet mukanaan uusia haasteita, joista esimerkiksi työvoimapula ja erityisesti osaavan työvoiman saatavuus nousee esiin yhä uudelleen. Yhä selvemmin on myös näköpiirissä, ettei kyseinen haaste ratkea enää kansallisin voimin, vaan on suunnattava katseet yhä rohkeammin ulkomaille. Tämä tarkoittaa myös uusien toimintamallien luomista ja ennen kaikkea vanhojen haastamista.

Uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma tavoittelee pitkälle tähyävää strategista linjausta, joka pyrkii omalta osaltaan edistämään kaupungin visiota ”metropolialueen pohjoisesta keskuksesta”.  Erityinen painopiste tulee olemaan kasvuhakuisten yritysten tunnistaminen ja kasvuun kannustaminen, muita yrityksiä kuitenkaan unohtamatta. Kansainvälisyys näyttelee niin ikään tärkeää osaa, samoin osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseen tähtäävät palvelut.

Vaikka hallittu ja kestävä kasvu on elintärkeä osa kaupunkimme elinvoimaa, on yhtä tärkeää myös ajoissa auttaminen ja ruohonjuuritason verkostot. Siksi kaupunki panostaa jatkossa edelleen myös maksuttomiin yritysneuvontapalveluihin, joita Keuke Oy tuttuun tapaan ammattitaidolla hoitaa.

Kiitos vielä kaikille yrittäjille vuodesta 2022 ja yhteisestä matkasta!
– elinvoimajohtaja Marko Lehenberg –

Yritys- ja elinkeinopalvelut / Business Järvenpää

Kaupungin elinkeinopalveluissa työt jatkuvat normaalisti. Jatketaan tiivistä ja rakentavaa yhteistyötämme sitkeästi eteenpäin!

kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen, harri.palviainen@jarvenpaa.fi
yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, susanna.aramo@jarvenpaa.fi
matkailupäällikkö Heidi Torvinen, heidi.torvinen@jarvenpaa.fi