Järvenpään keskusta

Uniikki kaupunkikeskusta

Järvenpään keskusta on vetovoimainen, elävä ja tiivis kaupan sekä asumisen keskus, jonka sydämessä sykkii kävelykatu ja yksi kaupungin neljästä juna-asemasta. Keskustan kehittämisessä huomioidaan muuttuvat tarpeet, tulevat trendit ja kestävät ratkaisut. Suomen nopeimmin kasvavana kaupunkina Järvenpään keskusta tarjoaa niin isoja kuin pieniäkin kehittämiskohteita kiinteistökehittäjille.

Kaupungin keskusta kasvaa ylöspäin, tiivistyy ja laajenee noin 1,5 km säteellä täydentäen olemassa olevaa rakennetta. Uudistavan täydentämisen (eli purkavan saneerauksen) myötä asukastiheys kasvaa keskustassa ja palveluelinkeinojen sekä erikoiskaupan toimintaedellytykset paranevat. Järvenpäästä muotoutuu näin Keski-Uudenmaan vahva keskus, joka tarjoaa seudulle kaikki vetovoimaisen ja elinvoimaisen kaupungin edut. Kaupallisten palveluiden lisäksi myös julkiset palvelut ja kulttuuritoiminta keskittyvät keskustaan. Palvelualojen kukoistuksen myötä myös yhä useampi työpaikka Järvenpäässä on palvelualalla.

Kaupungin keskeisten alueiden muutos näkyy selkeästi kaupunkikuvassa. Täydennysrakentaminen uudistaa kaupunkikuvaa ja muuttaa erityisesti keskustan silhuettia merkittävästi. Korkeampi rakentaminen mahdollistetaan aivan keskustan ytimessä ja sen lähialueilla. Järvenpään silhuetti nousee Tuusulanjärveltä päin katsottuna nykyisistä laajemmalle ja korkeammalle. Keskustan viihtyisänä säilyminen ja laadukas kehittäminen saavutetaan kaupunkikeskustan kaupunkikuvallisen vision kautta sekä mm. tontinluovutusehdoissa ja maankäyttösopimuksissa määritetyillä laatukriteereillä. Keskusta-alueen toiminnallisuuden korostaminen ja asukkaiden arkitoiminnan virtojen ohjaaminen ja kävelyalueiden lisääminen tuovat lisää asukasviihtyvyyttä.

Kasvutarinoita & menestysreseptejä

Kurkista kulissien taakse – lue uusimmat ja kiinnostavimmat tarinat Järvenpäästä ja kasvun DNA:sta.

Lue viimeisimmät tarinat

Eteläinen Järvenpää

Vetovoimainen asuin- ja liikealue

Eteläinen Järvenpää on yksi kaupungin kehittämisen painopisteistä. Eteläinen Järvenpää tukeutuu vahvasti junaradan tarjoamiin hyviin liikenneyhteyksiin.

Eteläiseen Järvenpäähän rakentuu kaiken kaikkiaan uusien aluehankkeiden myötä noin 180 000 k-m².

Tämä mahdollistaa:

  • 167 500 k-m² asuintilaa
  • 2300 uutta asuntoa
  • 12 500 k-m² uutta myymälä-, liike- ja toimistotilaa.

Ainolan aseman ympärille syntyy vahva lähipalveluita tarjoava aluekeskus Järvenpään keskustan rinnalle. Asuminen on kerrostalovaltaista, mutta myös matalammilla kaupunkitaloilla ja yhtiömuotoisella omakotitaloasumisella on paikkansa kävelyetäisyydellä Ainolan asemasta.

Laadukas valtakunnalliseen kulttuuriympäristöön sopeutettava rakentaminen mahdollistaa alueelle myös täysin uudenlaisen profiloitumisen ja identiteetin. Alueen suunnittelussa huomioidaan erityisesti lapsiperheet. Vaihtoehto edistää seudullisesti tärkeän Tuusulan Ristikydön asemanseudun syntymistä sijoittamalla tiivistä kerrostalovaltaista asumista aivan Järvenpään eteläosiin.

Pääradan parantuvat junayhteydet etelään ja pohjoiseen vahvistavat Ainolan aluekeskusta. Sujuvat pyöräyhteydet asemille ja julkisen liikenteen kehittäminen erityisesti keskustan ja Ainolan välillä turvaavat kestävän liikennejärjestelmän. Alueelle jo rakennettu Ainolanväylä/Poikkitie toimii hyvänä länsi-itä suuntaisten liikennevirtojen välittäjänä. Liikenneratkaisuissa Tuusulan ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa tehtävän yhteistyön kautta myös Hyrylän keskus on paremmin saavutettavissa.

Salla Niemelä, Hankekehityspäällikkö

Hankekehitys, hankekehityspalvelut

+358 40 315 2344
[email protected]