Paikalliset yritykset luovat Järvenpäähän ja koko Keski-Uudellemaalle elin- ja vetovoimaa. Paikallisten yritysten palvelut ja tuotteet luovat sekä sujuvaa arkea, että työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia niin Järvenpäälle kuin koko seutukunnallekin. Lähellä olevat työpaikat, liikkeet ja palvelut ovat kaupunkilaistemme saavutettavissa helposti, ovat ekologisesti kestäviä, sekä vähentävät turhia työ- ja asiointimatkoja.

Kaupungin päätöksenteko sekä yhteistyö Yrittäjäjärjestön kanssa on tärkeää työtä, jolla voimme vaikuttaa järvenpääläisten yritysten toimintamahdollisuuksiin ja luoda sitä kautta työpaikkoja ja hyvinvointia koko kaupungille.

Paikallisessa päätöksenteossa tulee huolehtia riittävän monimuotoisesta ja elinkaarensa eri vaiheissa olevasta toimitilakannasta, sekä monipuolisesta liiketonttitarjonnasta. Yksi yritys tarvitsee uuden ja keskeisen paikan, toiselle riittää edullisempi tai syrjemmässä oleva tila, joka minimoi kiinteät kulut. Yhtä kaikki, eri tarpeet on huomioitava, jotta voimme tarjota hyvän toimintaympäristön yrityksille.

Kuntapäättäjien ja viranhaltijoiden aloitekyky sekä valmius tehdä nopeita ratkaisuja on oleellista, kun houkuttelemme alueelle uusia toimijoita. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tarjoamme aktiivisesti sopivia sijoittumispaikkoja tai tiloja, saatamme eri toimijoita yhteen, ja huolehdimme oman lupapolitiikkamme sujuvuudesta. Parhaimmillaan voimme edesauttaa yritysten ekosysteemien muodostumista, jossa useampi yritys Järvenpäässä tai lähialueilla toimii yhteistyössä, ja tuottaa sekä hyvinvointia että taloudellista hyötyä koko alueelle.

Toivomme, että mahdollisimman moni yrittäjä lähtisi ehdokkaaksi, jotta äänemme kuuluu jatkossakin. Yritysten ja elinkeinojen eteen tehtävä työ on tärkeää, ja edellyttää toimivaa vuoropuhelua, yhteistyötä, huomioimista ja palvelua, jolloin se hyödyttää koko Keski-Uusimaata!

Yrittäjyyden puolesta,
Sauli Kauppinen, puheenjohtaja, Järvenpään Yrittäjät
Willem van Schevikhoven, varapuheenjohtaja, Uudenmaan Yrittäjät