Järvenpään kaupunki toteuttaa Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalliin sisältyvän pistokokeenomaisen maastokatselmuksen seuraavaksi Intron ja Mikonkorven yritysalueilla tiistaina 25.10. klo 9–12.

Tapaamisaika- ja paikka:
klo 8.50 Kotone Sportin parkkipaikalla osoitteessa Minkkikatu 24.

Yrittäjät mukaan maastokatselmuskierrokselle

Toimintamalli toteutuu nyt kolmatta kertaa. Sen avulla varmistetaan ja turvataan viihtyisä ja terveellinen kaupunkiympäristö, joka koskee myös yritysalueita. Aiemmin vastaava kierros on toteutettu Vähänummen ja Terholan yritysalueilla.

Alueen yrittäjät toivotaan mukaan kaupungin edustajien kanssa Intron ja Mikonkorven yritysalueen maastokatselmuskierrokselle. Alue kattaa mm. Intron Tempo 4-osoitteen, Minkkikadun, Mikontien, Mikonkorvenkadun, Piisamikadun sekä osan Sipoontiestä ohessa olevan kartan mukaisesti. Kaikkiaan maastokatselmuksen alueella on reilu 40 yritystä. Alueen yrittäjät ovat saanneet aiheesta jo suoraankin tietoa.

Mikonkorpi yritysalueet opaskartta

Yrittäjän muistilista

Alueen yrittäjien kannattaa jo ennen maastokatselmusta siistiä omaa piha-aluettaan ja mahdollisissa epäselvissä tai mieltä askarruttavissa asioissa olla yhteydessä Järvenpään kaupunkitekniikan vt. ylläpidon rakennuttajapäällikkö Aija Schukoviin (lisätiedot alla). Jatkotoimenpiteistä päätetään yhdessä yrittäjien kanssa maastokatselmuksen jälkeen.

– Tavoitteena on siistien yritysalueiden kautta myötävaikuttaa kaupungin menestymiseen, houkuttelevuuteen ja viihtyisyyteen, jossa yritysten on hyvä toimia sekä asiakkaiden asioida. Siistit toimintaympäristöt ovat yrityksille ja samalla koko kaupungille käyntikortti, toteavat Schukov ja elinkeinopalveluiden yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Ilmakuvakartta havainnoinnin tukena

Kaupungin ilmakuvakartasta voidaan havaita mahdolliset Intron ja Mikonkorven yritysalueen luvattomat kaatopaikat yleisillä alueilla, tonttien ylitykset ja roskaisuus, luvattomat rakennukset/rakennelmat jne. Tontin käyttötarkoitus huomioidaan tarkastelussa. Kartta on nähtävissä Järvenpään karttapalvelu (arcgis.com).

Kartan käytön tarvittava ohjeistus:

Järvenpään kaupunkikehitys, Seutulantalon palvelupiste
p. 09 27192880, tekninen.palvelu@jarvenpaa.fi

Tervetuloa mukaan maastokatselmukseen!


Lisätietoja:
Aija Schukov, vt. ylläpidon rakennuttajapäällikkö
Kaupunkitekniikka, Kaupunkikehityksen palvelualue
puh. 040 315 3586, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo, yrityspalvelupäällikkö
Yritys- ja elinkeinopalvelut, Business Järvenpää, Kaupunkikehityksen palvelualue
puh. 040 315 3130, susanna.aramo@jarvenpaa.fi