”Toimitilat liiketoiminnan voimavarana” -tutkimuspilotti selvitti kesä-elokuussa 2021, miten Järvenpään toimitilakäyttäjät kokevat tilojensa kyvyn vastata käyttö- ja liiketoiminnan tarpeisiin. Samalla katsottiin lähitulevaisuuteen ja kartoitettiin, miten toiminnan odotetaan kehittyvän ja millaisia muutostarpeita tästä syntyy toimitilamarkkinoille.

Kyselyyn vastasi 27 pääosin Järvenpään keskustassa toimivaa yritysedustajaa ja yrittäjää eri toimialoilta. Tulosten perusteella voidaan todeta, että toimitilojen laatu- ja palvelutaso vaikuttaa merkittävästi paitsi vuokralaisviihtyvyyteen myös toimitilakäyttäjien (liike)toiminnan edellytyksiin.

Investoinnit kehittämiseen lisäävät parhaillaan vuokralaisten innostusta ja motivaatiota sekä siivittävät parempaa liiketoiminnan tulosta. Jo pienillä arkisillakin parannuksilla tilat saadaan vastaamaan paremmin tarpeita. Tärkeänä seikkana korostuu myös kiinteistöomistajan aktiivisuus ja vuorovaikutus.

Katso tiivistelmä tuloksista täältä

Tutustu koko kyselyaineistoon

Tutkimuksen toteutti asiantuntijayritys Propdea Oy, toimeksiantajana oli Sampo-konserni.
Järvenpään kaupungin / Business Järvenpään rooli tutkimuksessa oli jakaa kysely omissa kanavissaan paikallisille yrityksille.

Kyselyn tausta

Kyseessä on pilotti, jolla testataan millainen vuokralaislähtöinen informaatio hyödyttäisi kiinteistönomistajia kiinteistökehittämisessä ja tilatarpeiden muutosten ennakoinnissa.  Kiinteistöjen omistajapuoli kokee, että tämäntyyppinen selvitystyö voi tuoda lisäarvoa kehittämiseen ja toisaalta myös auttaa kaupunkia ja sen yrityksiä edelleen kehittymään.