Yritykset ovat keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja ylläpitäjinä. Yritykset pyörittävät yhteiskunnan rattaita luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla palveluja ja tuotteita kaikilla elämän osa-alueilla. Sen lisäksi yritysten merkitys julkisten palvelujen tarjoamisessa on elintärkeä, sillä julkisia palveluja rahoitetaan yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla.

Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2019 veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Nämä verotulot syntyivät pääosin yritystoiminnasta. Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa.

Kesäkuussa 2021 valmistuneen selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2015-2019. Selvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Vuonna 2019 elettiin aikaa ennen koronapandemiaa ja sen aiheuttamaa taloudellista taantumaa.

Keskuskauppakamarin suuri veroselvitys 2021

 

Suuri veroselvitys 2021, graafinen kuva
Koko Suomen yritysten verojalanjälki 2019
Uusimaa

Noin 126 000 Uudellemaalle rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Uusimaalaisten yritysten lukumäärä on kasvanut viime vuosina. Maakunnassa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2019 noin 854 000. Työllisten määrä maakunnassa on kasvanut vuosi vuodelta.

Uusimaalaisten yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 38,8 miljardia euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä sekä eläkevakuutusmaksuista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Järvenpään noin 3 000 yritystä ovat tärkeä osa Uudenmaan kokonaisuutta. Paikalliset yritykset tuovat työpaikkoja sekä kaupunkilaisille palveluita ja tuotetarjontaa, toteavat yhteen ääneen Järvenpään Elinkeinopalveluista elinvoimajohtaja Marko Lehenberg ja yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Järvenpään elinkeinon tunnuslukuja
Kuvalähde: Taloustutka ja Järvenpään elinkeinoelämän tunnuslukuja