Järvenpään kaupunki myy rakennusliikkeille viisi ARK-tonttia Vanhalta valtatieltä (Peltola) ja vuokraa yhden ARK-tontin Ruukkukadulta (Nummenkylä) tarjouskilpailulla.

Vanhan valtatien tontit 186-12-1281-13, 1281-14 ja 1281-15 sijaitsevat asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-13).
Tontin 186-12-1281-13 pinta-ala on 3111m2
Tontin 1281-14 pinta-ala on 5360m2
Tontin 1281-15 pinta-ala on 4013m2
Tontin 1288-12-1288-1 pinta-ala on 4359m2
Tontin 1288-2 pinta-ala on 4421m2.

Tonttien hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 290 € / k-m2. Tonttien rakentamistehokkuus on asuinrakennusten osalta 1200 k-m2 ja talousrakennusten 200 k-m2.

Ruukkukadun tontin 186-11-1143-3 pinta-ala on 6743 m2 ja se sijaitsee asemakaavan mukaisella asuntokerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-9).  Tontin rakentamistehokkuus on asuinrakennusten osalta 3000 k-m2 ja talousrakennusten 500 k-m2

Tontti luovutetaan vuokraamalla. Tontin hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 300 € / km2. Vuosivuokran suuruus on 5% myyntihinnasta, tarjouksessa ilmoitetaan myyntihintaan perustuva vuosivuokra. Tontti voidaan myös jakaa, mahdollisuus tehdä tarjous esim. puolikkaasta tontista.

Tarjouskilpailuaika on 12.8.-6.9.2019. Tarjouksen voi jättää joko kaikista tonteista tai vain yhdestä tontista.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa perjantaina 6.9.2019 kello 13.00 mennessä Seutulantalon palvelupisteeseen Seutulantie 12 tai postitse: Järvenpään kaupunki, Seutulantalon palvelupiste, Seutulantie 12, 04410 Järvenpää. Kuoreen tarjouksen tekijän nimi ja merkintä ”tonttitarjous Nummenkylä” tai ”tonttitarjous Peltola”.

Lue lisää tästä!