Aihe uutisoitiin alun perin Sitran sivuilla 29.3.2021.
Kuva: Anu Paajanen, Sitra.

Yli 2 000 yritykselle alkuvuodesta 2021 tehty haastattelututkimus kertoo, että selvästi yli puolet yrityksistä tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja löytää sitä kautta uusia osaajia. Trendeistä vahvimmin liiketoiminnan kehittämiseen vaikuttavat työn merkityksellisyys, verkostomainen toiminta ja osaajapula.

Sitra selvitti laajalla kyselyllä, mitä yrityspäättäjät ajattelevat osaamisesta kilpailutekijänä, oppilaitosyhteistyöstä ja siitä, mitkä trendit vaikuttavat eniten liiketoiminnan kehittämiseen.

Osaajien riittävyys, yritysten kyky ennakoida osaamistarpeita ja uudistaa osaamista nopeasti ovat edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle joka puolella Suomea.

Yrityspäättäjiltä kysyttiin myös, miten he näkevät erilaisten trendien vaikuttavan liiketoiminnan kehittämiseen. Vastaajien mukaan eniten vaikutusta on sillä, että työn merkityksellisyys on ihmisille entistä tärkeämpää. Seuraavaksi eniten mainintoja keräsivät verkostomaisen toiminnan, tiedon jakamisen ja yhteistyön kasvava merkitys sekä pula osaavasta työvoimasta ja osaajista.

Tutustu Sitran yrityskyselyn tuloksiin

Oppilaitosyhteistyö

Yleisimmät syyt oppilaitosyhteistyöhön ovat uusien osaajien löytyminen (60 %) – erityisesti rakennusalalla – ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin varautuminen (57 %).

Myös alueellisen elinvoiman edistämisen ja yhteiskuntavastuun toteuttamisen nimetään merkittäväksi syyksi oppilaitosyhteistyöhön. Neljäntenä mainitaan oman tai henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Järvenpään kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo toteaa Sitran uutisoinnin pohjalta, että kaupungin Elinkeino- ja matkailupalvelut sekä Osaamis- ja työllisyyspalvelut tekevät aktiivista yhteistyötä paikallisten ammatillisten oppilaitosten, niin Keudan kuin Järvenpään Seurakuntaopiston kanssa. Yhteistyötä kehitetään koko ajan, jotta paikalliset yritykset hyötyvät omassa liiketoiminnassaan oppilaitosyhteistyöstä ja heidän tarjonnastaan.