Järvenpään kaupungin ja YIT:n Perhelä-hanke etenee yhä lähemmäs rakentamisvaihetta, sillä korttelin kaava on nyt lainvoimainen. Rakennuslupia voi hakea jo elokuussa.

Perhelän hybridikorttelissa yhdistyvät laadukas asuminen, palvelut, työpaikat ja erinomaiset liikenneyhteydet. Kortteliin rakennetaan 20-kerroksinen tornitalo, kaksi matalampaa kerrostaloa sekä toimisto- ja liiketilaa. Asuntoja tulee noin 300. Myös Järvenpään kaupungin uudet vuokratoimitilat sijoittuvat alueelle.

Ripeää lupakäsittelyä 3 D:n avulla

Perhelän korttelin rakennusluvissa hyödynnetään Järvenpään kaupungilla käytössä olevaa tietopohjaista 3 D -mallinnusta. Mallinnuksessa koko kortteli saa kolmiulotteisen muodon ja sovellus tarkistaa automaattisesti, täyttääkö hakemus esimerkiksi asetetut säännökset. Sovellus nopeuttaa myös Perhelän rakennuslupien käsittelyä huomattavasti.

–Perhelä-hankkeessa on kokeiltu ennakkoluulottomasti ja menestykkäästi uudenlaisia toimintamalleja, maankäyttöjohtaja Juhana Hiironen kiittelee.

Perhelä-hankkeen läpivienti ollut nopeaa

Järvenpään kaupunki aloitti noin 35 000 km2 keskustahankkeensa kehittämisen uudelleen lokakuussa 2018 ja tammikuussa 2020 se allekirjoitti hankkeesta toteuttamissopimuksen YIT:n kanssa. Asemakaavamuutos kuulutettiin vireille noin puoli vuotta sitten, helmikuussa 2020. Asemakaava hyväksyttiin neljä kuukautta myöhemmin, kesäkuussa 2020, mikä lienee Suomen ennätys. Hankkeen kokoon ja vaikuttavuuteen nähden Perhelä on valmistumassa nopealla aikataululla. Koko korttelin on tarkoitus valmistua vuoden 2026 lopussa.

– Perhelän korttelin merkitys Järvenpään kaupungille on tärkeä. Kortteli käynnistää Järvenpään keskustan uudelleenrakentamisen, joka jatkuu keskusta-alueella pitkälle 30-40-luvulle asti vahvistaen Järvenpään asemaa Keski-Uudenmaan palveluiden keskuksena, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Lisätietoa:
Hankekehityspäällikkö Martina Jerima, 0403152282, martina.jerima@jarvenpaa.fi

https://www.yit.fi/perhela