Läpileikkaus Järvenpään elinkeinoelämästä

Järvenpään elinkeinoelämän vetovoima ja kiinnostavuus muodostuvat paikallisten yritysten menestymisestä, osaavan työvoiman saatavuudesta, kaupungin kasvusta ja ketterästä toimintamallista, kaupungin ja yritysten läheisestä yhteistyötä ja vuoropuheluista puolin ja toisin sekä monihaaraisista verkostoista laajemmilla areenoilla.

Järvenpään kaupungin alueella toimii aktiivisesti yli 3 000 erikokoista yritystä eri toimialoilta. Suurimpia toimialoja ovat mm. rakentaminen, kaupan ala sekä teollisuus.

Tällä hetkellä yksityisen sektorin suurimmat, useamman sadan työllistävät yritykset ovat Valmet, Mitsubishi Logisnext Europe ja Lidl jakelukeskus.

Kuten muuallakin Suomen kunnissa, myös Järvenpäässä pk-yritysten osuus on suuri. Järvenpäässä huomattava osa yrityksistä työllistää 1-5 henkilöä. Luonnollisesti yritysten kokonaismäärässä on myös 5-100 henkilöä työllistäviä toimijoita.

Yhdessä tekeminen on pohja elinvoimaisen kaupungin tavoitteille ja kasvulle

Kaupungin Elinvoiman avainalueella, joka vastaa kaupungin elinkeino- ja matkailupalveluista, on aktiivista ja jatkuvaa yhteistyötä eri sidosryhmien kesken. Järvenpään Yrittäjät ry on yksi keskeinen yhteistyökumppanimme.

Tapasimme 10.3.2022 pitkästä aikaa kasvotusten Järvenpään Yrittäjät ry:n hallituksen kanssa ajankohtaisten asioiden äärellä. Yrittäjähallitusta olivat tapaamassa Järvenpään kaupungin kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen, elinvoimajohtaja Marko Lehenberg ja yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo. Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2022 toimenpiteitä ja pidemmänkin aikavälin suunnitelmia eteenpäin.

Keskusteluissa nousivat esille mm.

  • Ajankohtainen maailman tilanne, Ukrainan sota ja koronan vaikutukset yritystoimintaan
  • Kaupungin kuulumiset yleisellä tasolla
  • Valmisteilla oleva kaupungin strategia ja elinkeino-ohjelma sekä teemojen osalta yhteistyö kaupungin ja yrittäjäjärjestön kesken
  • Kaupungin kärkihankkeet
  • Kaupungin yritys- ja elinkeinoelämän tilanne ja näkymät
  • Yritystonttien myyntitilanne ja tulevaisuuden näkymät
  • Muut ajankohtaiset yritys- ja elinkeinopalveluiden teemat kuten mm. EuroScalers -yrittäjien myynninsparrausohjelma ja Bulevardi-korttelin katutöiden aloitustyöt keväällä 2022

Tapaaminen 10.3.2022. Kuvassa Järvenpään Yrittäjät ry:n hallitus ja kaupungin elinkeinoelämän vastuuhenkilöitä

Kuvassa vasemmalta:

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, yrittäjähallituksen jäsenet Topias Mäkipää, Mikael Siren ja Tomas Nylund, varapuheenjohtaja Roope Lehtoranta, puheenjohtaja Sauli Kauppinen, jäsen Minna Luoma, kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, jäsen Petra Willberg sekä kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen ja elinvoimajohtaja Marko Lehenberg.

Poissa: yhdistyksen varapuheenjohtaja Laura Keskitalo sekä jäsenet Lassi Nyyssönen ja Stiina Weckström.
Kuva: Järvenpään Yrittäjät ry:n tiedottaja Satu Hart / By Satu Hart.

Business Järvenpää yrittäjän arjessa mukana ja verkostojen keskiössä

Business Järvenpää -verkostomme sitoo yhteen Järvenpään kaupungin, alueen kaikki yrittäjät, kaupunkiin sijoittuvat uudet yritykset sekä keskeiset elinkeinoelämän sidosryhmät ja verkostot kuten esimerkiksi oppilaitokset, Keuken sekä Uudenmaanliiton ja Business Finlandin.

Business Järvenpää -sivulta löydät ajankohtaisia yrittäjyyteen ja elinkeinoelämään liittyviä uutisointeja meiltä ja muualta sekä mm. kaupungin yritystontit ja toimitilapörssin.

Business Järvenpää verkosto ja keskeiset sidosryhmät

 

Lisätietoa:

  • Yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, puh. 040 315 3130, susanna.aramo@jarvenpaa.fi
  • Elinvoimajohtaja Marko Lehenberg, puh. 040 315 3590, marko.lehenberg@jarvenpaa.fi