Järvenpään kaupungin Elinkeinopalvelut kysyi maaliskuussa 2021 paikallisilta yrityksiltä, miten koronavirus ja sen aiheuttamat erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet yritysten henkilöstöön, myyntiin ja muuhun toimintaan. Vastauksia saapui kolmen viikon aikana 51, mikä on noin 2 % kaikista Järvenpään yrityksistä.

”Vastaajien yritysten kokojakauma vastasi kuitenkin yritysten kokonaisjakaumaa – noin 90 % Järvenpään yrityksistä on pk-yrityksiä, ja suurin osa on alle 10 työntekijän yrityksiä, kertoo elinvoimajohtaja Marko Lehenberg.

Yrittäjien näkemykset koronatilanteesta

Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että yrityksen myynti on pienentynyt ja lakannut kokonaan koronan vaikutuksesta – kuitenkin siten, että vaikutukset työntekijöihin olivat vähäisiä. Toki lomautuksiakin on ollut, mutta pääosin tilanne ei ollut ihan niin huono kuin aluksi pelättiin. Tähän vaikutti myös se, että lähes 60 % kyselyyn vastanneista yrityksistä oli muuttanut liiketoimintamalliaan tai toimintaansa koronan aikana.

Kyselyn avoimissa vastauksissa pyydettiin tarkennuksia liiketoimintamuutoksiin. Projektiasiantuntija Essi Hämäläinen kuvailee vastausten satoa: ”Yritykset ovat kehittäneet muun muassa verkkokauppaa ja lisänneet tuotevalikoimaa vastaamaan uutta kysyntää. Moni joutui rajoitusten alussa pitämään pienen hengähdystauon ja miettimään seuraavia askelmerkkejä, jolloin avautui mahdollisuus toteuttaa ehkä hieman tavallista poikkeaviakin ideoita.”

Korona ei kuitenkaan tuonut tullessaan pelkkiä negatiivisia asioita. Uusien tuotteiden ja liikeideoiden lisäksi osalla yrityksissä peruspalveluidenkin kysyntä kasvoi. Uusia rekrytointejakin on tehty.

Yritysten koronakysely vastaukset talvi 2021

KEUKEN neuvontapalvelut yritysten tukena

Keuken yritysneuvontapalveluiden tarve on kasvanut koronan myötä ja palvelut ovat kaikkien järvenpääläisten yritysten käytetävissä. ”Suosittelemme yrittäjiä ottamaan yhteyttä Keukeen matalalla kynnyksellä, sillä ajatusten ja toimintamallien sparraus on nyt äärimmäisen tärkeää, eikä yksin kannata jäädä”, muistuttaa kaupungin yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Keuken sivuille

Taloustutkan tietojen mukaan toimintansa lopettaneiden yritysten määrä on ollut samalla tasolla kuin normaalina vuonnakin ja mikä loistavinta, syksyn ja talven aikana Järvenpäässä on perustettu lähes 200 uutta yritystä.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi yrityskentällemme ja osaksi Järvenpään alueen palvelutarjontaa!  

 

Lisätietoja Järvenpään kaupunki, Elinkeinopalvelut:

elinvoimajohtaja Marko Lehenberg, puh. 040 315 3590
yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, puh. 040 315 3130
projektiasiantuntija Essi Hämäläinen, puh. 040 315 2246
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi