Tuoreelle kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaiselle on omasta taustastaan käsin tärkeää kaupungin yritysten menestyminen ja niiden toiminnan mahdollistaminen. Osana kaupungin laaja-alaista kehittämistä hän pitää myös tärkeänä monipuolisten asumismuotojen mahdollistamisen ihmisten erilaisia elämäntilanteita ajatellen.

Harri Palviainen on toiminut kaupungin kaupunkikehitysjohtajana joulukuusta 2021 alkaen. Nimensä mukaisesti kaupunkikehitysjohtaja vastaa yhdessä organisaationsa kanssa kaupungin elinvoimaisuuden kehittämisestä. Häntä kiehtoo kaupungin kehityspotentiaali, kasvun mahdollistaminen sekä positiivinen vaikuttaminen ihmisten ja yritysten toimintaympäristöön.

– Järvenpäässä työkentälleni kuuluu kaupungin elinvoiman edistäminen hyvin monipuolisesti. Yritystoiminnan kehittämisen lisäksi tehtävään sisältyy kaupungin kasvun ja elämisen edellytysten eteenpäin viemistä asumisen, ympäristön, liikenneyhteyksien sekä kaupungissa tarjolla olevien palveluiden ja tapahtumien näkökulmista. Pidämme huolta myös kaupungin infrastuktuurista.

Palviainen on koulutukseltaan filosofian maisteri Turun yliopistosta aineinaan tietojenkäsittely ja liiketalous. Ennen sitä hän kouluttautui tietotekniikan teknikoksi EVTEKistä. Hänen työuransa on aikoinaan alkanut teknisenä asiantuntijana ohjelmistotekniikan parissa. Asiantuntijatehtävien jälkeen urapolku on edennyt esimies- ja johtotehtäviin liiketoiminnan, myynnin, markkinoinnin, palvelutoimintojen ja tuotekehityksen parissa niin kansallisissa kuin kansainvälisissä yrityksissä. Hän on toiminut myös ammattikorkeakoulun johtoryhmässä ja kouluttautunut ammatilliseksi opettajaksi. Ammattijohtajana Palviaiselle on kertynyt osaamista monipuolisesti strategisen ja operatiivisen johtamisen kentällä.

Edellisessä työpaikassaan Business Joensuun toimitusjohtajana hän pääsi laajasti kehittämään elinkeino- ja yritysmaailmaa, jonka jälkeen karavaani toi hänet Järvenpäähän kaupunkikehitysjohtajan tehtävään.

Palviainen pitää johtajana tärkeänä sitä, että suunta on yhdessä linjattu. Ison kuvan on oltava selvillä.

– Kuvailen itseäni ihmisjohtajana, joka haluaa olla aito ja läpinäkyvä. Uskon ihmisiin, erilaisten ihmisten näkemykseen ja osaamiseen. Kukin tekee tyylillään, mutta jokainen on oman osa-alueensa osaaja ja ammattilainen. Tarvittaessa sparraan, herättelen ihmisiä ajattelemaan ja jaan näkemyksiäni.

Yritykset ja asuminen etunenässä

Palviaiselle yritysten vakaa toimiminen ja menestyminen kaupungissa on sydämen asia. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen lähtee Palviaisen mukaan uudesta kaupunkistrategiasta, jonka painopisteinä ovat kestävä ja hallittu kasvu, vireä kaupunkielämä ja ajoissa auttaminen.

– Yritystoiminta liittyy erityisesti kestävään ja hallittuun kasvuun. Meillä on kasvavia, työllistäviä ja pieniä yrityksiä, joista osa ponnistaa maailmalle. Tässä meidän on kaupunkina pystyttävä tukemaan yrityksiä.

– Yritykset ovat palveluillaan luomassa myös vireää ja sujuvaa kaupunkielämää. Kaupungin tulee olla houkutteleva ympäristö yritystoiminnalle. Lisäksi yrityksiä on pystyttävä auttamaan vaikkapa verkostoitumiseen liittyvien mahdollisuuksien etsimisessä.

Palviainen pitää myös tärkeänä erilaisten asumismuotojen mahdollistamisen ihmisten monenlaisiin elämäntilanteisiin. Hän nostaa esimerkkinä tulevan Ainolan aluekeskuksen rakentamisen, jossa yhdistyvät monipuolinen asuminen ja palvelut.

– Kohtuuhintainen ja riittävä asuntotarjonta kaupungissa on tärkeää. Asumisen hintataso onkin meillä kohtuullisempi kuin kehäteiden sisäpuolella. Samanaikaisesti olemme erinomaisten liikenneyhteyksien ja luonnon äärellä – niistä meidän on pidettävä huolta.

Yhteydenottoja Palviaiselle tulee lähinnä yrityksiltä ja yhdistyksiltä, mutta myös kaupunkilaisten on mahdollista olla Palviaiseen yhteydessä matalalla kynnyksellä.

– Haluamme kuulla kaupunkilaisten ajatuksia ja mielipiteitä niin kaavoituksen kuin muiden kaupungin kehittämiseen liittyvien ajatusten osalta. Jos minä en osaa vastata, ohjaan kyllä tarvittaessa oikeaan suuntaan.

Palviainen haluaa antaa tässä kohtaa tunnustusta myös Kaupunkikehityksen palvelualueen avainalueiden ja yksiköiden johtajille sekä työntekijöille, joiden osaaminen mahdollistaa yhdessä edelleen elinvoimaisemman kaupungin luomisen.

– Kaupungin on kyettävä myös organisaationa kehittymään. Tässä tehtävässä on mahdollisuus tehdä asioita onnistuneesti, jotta asukkaat, yritykset ja kaupungissa vierailijat voivat olla tyytyväisiä.

Yhtäläisyyksiä johtamisen, yritysten ja musiikkimaailman välillä

Vapaa-ajalla Palviainen pitää huolta liikunnasta vastapainona vaativalle johtamistyölle. Palviainen on ollut mukana myös avantouinnin maailmanennätyssuorituksessa, jossa avannossa oli yhtä aikaa eniten koskaan ihmisiä maailmassa. Perheen lisäksi musiikki eri muodoissaan on hänelle tärkeä osa elämää. Hän on harrastuksena myös keräillyt monien ihmisiä musiikillaan koskettaneiden artistilegendojen nimikirjoituksia, joita on kertynyt useita kymmeniä.

– Musiikkihuoneestamme löytyy niin Bruce Springsteenin, Elviksen, kuin Michael Jacksoninkin nimikirjoitukset. Kokoelmissa on myös nuoria uusia kykyjä, jotka toivottavasti kehittyvät haluamaansa suuntaan – ja osa ehkä tuleviksi legendoiksi.

Palviainen kertoo myös viimeistelevänsä kirjaa johtamisesta, jossa hän yhdistää johtamisteemaan hänelle rakasta musiikkimaailmaa. Tästä kuulemme lisää myöhemmin.


Juttu on alunperin julkaistu Järvenpääduunissa-tarinoissa, jossa esitellään Järvenpään kaupungin työntekijöitä ja heidän kaupunkilaisten eteen tekemää vaikuttavaa työtään. Jutun on kirjoittanut viestinnän asiantuntija Ari Minadis.