Yritysneuvontapalvelut nousivat kriisivuonna täyteen arvoonsa

Lähes jokainen Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n eli Keuken asiakas on valmis suosittelemaan palveluja toisille yrittäjille. Suositteluprosentti oli Keuken tämän vuoden asiakastyytyväisyyskyselyssä huikeat 99 % ja parani viime vuoden tutkimukseen verrattuna viidellä prosenttiyksiköllä.

Vuosittain toteutettava asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin syys-lokakuussa ja lähetettiin sähköpostilla kaikille Keukessa 1.10.2019 – 31.8.2020 välisenä aikana asioineille. Kyselyyn vastasi 186 asiakasta, mikä on kahteen aikaisempaan vuoteen noin 40 kappaletta enemmän.

– Olen todella iloinen, että yritykset ovat osanneet käyttää palveluitamme ja erityisen iloinen siitä, että olemme osanneet tarjota heille juuri sopivia ja toimivia neuvoja ja ratkaisuja, toteaa Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen.

– Elämme parhaillaan taloudellisesti haastavaa aikaa, jossa monelta liiketoiminnalta on mennyt lähes kokonaan toimintaedellytykset ja markkinat. Kaikki yritysten liiketoiminnan kehittämistoimet ovat nyt todella tarpeellisia. Ne, jotka osaavat visioida uusia toimintamalleja ja ne, jotka löytävät markkinoilta uusia kohderyhmiä, ovat voittajia.

Yrityksen kehittämistoimissa suosituimpia olivatkin liiketoiminnan arvioinnit ja strategian selkeyttämiset (44% vastaajista). Markkinointisparraus on perinteisesti tilastojen kärjessä, ja tänäkin vuonna 30 prosenttia asiakkaista haki neuvoja markkinoinnin tehostamiseen.

Uutena kohtana kyselyssä oli koronatilanteesta selviytyminen, johon apua haki 23 prosenttia vastaajista. Lukua arvioidessa kannattaa huomioida, että kysely sijoittuu puoliksi koronakriisiä edeltävään aikaan.

Palvelu asiantuntevaa ja ripeää – neuvonnasta todellista hyötyä

Asiakastyytyväisyystutkimuksessa kysyttiin asiakkaiden mielipidettä neuvonnasta saadusta hyödystä. Myös näissä luvuissa oli reilua nousua edellisestä vuodesta. Vastaajista 97 % koki, että häntä autettiin juuri niissä asioissa, joihin apua hakikin. Neuvonnan koettiin olevan hyödyllistä yritystoiminnan kehittämisen kannalta (96 % vastaajista) ja Keuken yritysneuvonta vahvisti yrityksen omia suunnitelmia (95 % vastaajista).

Keuken asiantuntijat saivat huippulukemat asteikolla 4–10 asiantuntevuudesta (9,4), ripeydestä (9,4) ja palveluhalukkuudesta (9,6).

Keuke oli suurelle osalle vastaajia entisestään tuttu toimija (41 %). Ystävän suosituksesta Keukeen löysi 20 % vastanneista. Kaksitoista prosenttia vastanneista tuli verkoston, kuten pankin, ELY-keskuksen tai TE-toimiston ohjauksella ja yhteentoista prosenttiin otettiin suoraan yhteyttä Keukesta.

– Me teemme paljon proaktiivista työtä ja soitamme toimialueen yrityksiin. Lähes kaikki kontaktoidut yritykset ovat olleet hyvin iloisia ja otettuja yhteydenotosta. Useimmiten keskustelun jälkeen löytyy myös akuutteja tarpeita erilaisille kehittämistoimille, Pekkarinen toteaa.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätietoja: Keuken toimitusjohtaja Elina Pekkarinen, puhelin 050 549 2213, www.keuke.fi

Keuken omistajakunnat tarjoavat Keuken palvelut alueen yrityksille. Keuke auttaa keskiuusmaalaisia yrityksiä kehittymään ja kasvamaan Järvenpään, Karkkilan, Keravan, Nurmijärven, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan alueilla. Keuke neuvoo ammattitaidolla kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa koko yrityksen elinkaaren ajan.