Viihtyisä yritysalue on kaikkien etu. Järvenpään kaupunki kertoi yrittäjille vastuista tonttien suhteen.

Kaupunki toteutti lokakuussa Viihtyisä kaupunkikuva -toimintamalliin perustuvan maastokatselmuksen Intro-4:n ja Mikonkorven yritysalueilla.

Ennen katselmusta yrittäjillä ja kaupungin edustajilla on ollut mahdollisuus tarkastella aluetta ilmakuvien avulla Järvenpään internetsivuilla. Katselmukseen osallistui muutama alueen yrittäjä sekä kaupungin edustajat. Maastokatselmusalue kattoi muun muassa Intron Tempo 4:n, Minkkikadun, Mikontien, Mikonkorvenkadun, Piisamikadun ja Lumikkokadun sekä osan Sipoontiestä. Kaikkiaan maastokatselmuksen alueella toimii noin 40 yritystä.

Maastokatselmuksessa ohjeistettiin yrittäjiä seuraavasti:
  • Aidanvierustojen ja kadun väliseen siisteyteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan kunnossapidon toimivuus ja kuivatus. Tällä on myös vaikutusta alueen yleisilmeeseen.
  • Tontilta tielle kasvavia oksia tulisi poistaa, jotta ne eivät ole kunnossapitokaluston tiellä eivätkä ole näkemäesteenä heikentäen kadun käyttäjien turvallisuutta.
  • Tonttiliittymien kunnossapito ojarumpuineen on kiinteistön omistajan vastuulla.
  • Lehtien poistaminen myös oman tontin alueelta on tärkeää, etteivät ne pääse kulkeutumaan ojarumpuun.
  • Kunnossapitolain mukaan tontin omistajan tulee huolehtia tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan puhtaanapidosta sekä kasvillisuuden siistinä pitämisestä enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Asiasta lisää  Yleisten alueiden ylläpito | Järvenpää (jarvenpaa.fi)
  • Haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltavan kurtturuusun hävittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Lisätietoa kurtturuusun torjumiseksi löytyy Vieraslajit.fi -sivustolla sekä niiden vastaanottamisesta Vieraslajit – Kiertokapula Järvenpään Puolmatkan kaatopaikalla.
Yksittäisiä havaintoja maastossa

Minkkikadun ja Sipoontien risteyksessä oli näkemäesteeksi luokiteltava pensas. Osassa Minkkikatua oli havaittavissa alkavaa ojien umpeenkasvua. Yrittäjien mukaan alueella ei ole kuitenkaan tulvinut. Tiellä havaittiin myös lievä tonttirajan ylitys. Oman tonttinsa rajat on mahdollista tarkastaa Järvenpään karttapalvelusta. Minkkikadun yleisilme oli pääosin siisti, mutta tontinomistajien on hyvä kiinnittää huomiota irtoroskiin.

Mikontien ja Piisamikadun risteyksessä kasvoi kuusirykelmä, joka muodostaa kokonaisuudessaan näkemäesteen Mikontien risteykseen ajettaessa. Asiasta on paikan päällä ohjeistettu tontin omistajaa jatkotoimenpiteiden osalta.

Maastokatselmuksessa vierailtiin myös Piisamikadulla. Huomion kiinnitti erityisesti Piisamikadun päässä sijaitseva kääntöpaikka, joka ei ollut maastokatselmuksen aikaan esteetön. Lisäksi kääntöpaikan reuna-alueella havaittiin siistittäviä lehtiä ja puunoksia. Kääntöpaikka on kaupungin omistuksessa.

Piisamikadun kääntöpaikka, joka vaatii toimenpiteitä.
Piisamikadun kääntöpaikka, joka vaatii toimenpiteitä.

Intron yritysalueen (Tempo) sisääntulon molemmin puolin Vanhan Lahdentien varrella havaittiin liikenneturvallisuusriskiksi luokiteltavaa puustoa ja pensaikkoa, jonka raivaamisesta kaupunki maanomistajana vastaa. Alueella sijaitseva infokyltti oli myös kasvillisuuden osittain peittämä.

Näkymäeste Intron Tempossa, jonka poistosta vastaa kaupunki.
Näkymäeste Intron Tempossa, jonka poistosta vastaa kaupunki.

Kaupunki on tarvittaessa yhteydessä alueen yrittäjiin ja huolehtii oman maa-alueensa epäkohtien korjaamisesta.

Kunniamaininta

Kaupunki on päättänyt myöntää elektroniikkaliike Tele-Tukulle kunniakirjan siististä ja esimerkillisestä pihasta. Tontilla sijaitsevista tammista ja kasvillisuuden siistimisestä on pidetty hyvää huolta sekä keto- ja nurmikkoalue on hyvin hoidettu. Kunniakirja toimitetaan Tele-Tukulle loppuvuodesta. Lämpimät onnittelut Tele-Tukulle!

Mikontiellä sijaitseva Tele-Tukku, joka sai kunniamaininnan siististä pihastaan.
Mikontiellä sijaitseva Tele-Tukku sai kunniamaininnan siististä pihastaan.

Yrityksille, joiden alueen kohdalla on ollut huomautettavaa, mutta jotka onnistuvat parantamaan merkittävästi tilannettaan ja yleisilmettään, voidaan myöntää kunniakirja mahdollisesti myöhemmin.

Seuraavana vuorossa Boogien yritysalue keväällä 2023

Seuraava Viihtyisä kaupunkikuva -maastokatselmus järjestetään Boogien yritysalueella sisältäen myös osittain Satukallion kaupunginosassa olevia yrityksiä toukokuussa 2023. Tarkempaan ajankohtaan palataan keväällä. Tulevan kohteen yritykset voivat jo hyvissä ajoin alkaa siistiä pihojaan.

 

Lisätietoja:

Aija Schukov, vt. ylläpidon rakennuttajapäällikkö
p. 040 315 3586, aija.schukov@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo, yrityspalvelupäällikkö
p. 040 315 3130, susanna.aramo@jarvenpaa.fi

Tiedotteen kuvat: Susanna Aramo.