Yritystoiminta on Järvenpään kasvun ja hyvinvoinnin kulmakivi, jota kaupungin uusi Yritys- ja elinkeino-ohjelma linjaa. Ohjelma on tavoitteellinen suunnitelma, jolla edistetään Järvenpäässä sijaitsevien yritysten toimintaa ja kehitystä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Samalla viestitään Järvenpään vahvuuksista yritysten ja työntekijöiden toimintaympäristönä metropolialueella.

Järvenpään kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantai-iltana 13.2.2023 kokouksessaan Järvenpään kaupungin uuden Yritys- ja elinkeino-ohjelman vuosille 2023–2030. Ohjelmalla tavoitellaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä uusien menestyvien yritysten syntymistä ja sijoittumista Järvenpäähän. Ohjelma edistää yritysten hyvinvointia, työllistämistä ja keskinäistä yhteistyötä. Yritys- ja elinkeino-ohjelma mahdollistaa kaupungin strategian mukaisen kestävän kasvun ja vireän kaupunkielämän toteutumisen Järvenpäässä, metropolialueen pohjoisessa keskuksessa.

Ohjelmaan haastateltiin yhteensä yli 50 yritystä ja elinkeinotoimijaa sekä elinkeinoelämän sidosryhmiä Järvenpäässä ja metropolialueella. Selvitystyön pohjalta ohjelmaan valittiin kuusi painopistettä, joihin on jo aloitettu valmistelemaan konkreettisia toimenpiteitä ja palveluita, joista useat näkyvät yrityksille Business Järvenpään toiminnan kautta. Toteuttajina ovat koko kaupungin organisaatio ja yhteistyökumppanit. Ohjelman toimenpiteitä toteutetaan vaiheittain ohjelmakauden aikana.

Business Järvenpää -nimellä toimiva Järvenpään kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelut keskittyy yritystoiminnan edistämiseen. Business Järvenpää yhdistää kaupungin palvelut ja laajan kumppaniverkoston toiminnan yrityksille helposti hyödynnettäviksi palvelukokonaisuuksiksi, yhteistyöverkostoksi ja viestintäkanavaksi. Lisäksi Business Järvenpää edistää Järvenpään kaupungin ja yritysten tunnettuutta sekä yritysten, investointien ja työntekijöiden sijoittumista kaupunkiin.

Neljä kärkialojen kasvuverkostoa ja osaavaa työvoimaa

Yritykset näkevät tärkeänä osaavan työvoiman saamisen ja Järvenpään laajan työssäkäynti- ja koulutusalueen hyödyntämisen. Työvoimaan liittyvistä asioista muodostetaan ohjelmassa oma palvelukokonaisuutensa, joissa yritysten on mahdollista saada tukea työvoiman saatavuuteen ja osaamiseen sekä työnantajana kehittymiseen.

– Olemme jo käynnistäneet ensimmäiset toimenpiteet kansainvälisen työvoiman yrityksiin palkkaamisen edistämiseksi yhteistyössä STEPin, Keudan ja työllisyyspalvelujemme kanssa. Tämä on yksi tärkeä keino osaajien saamiseksi yrityksiin, toteaa Business Järvenpään asiakkuuspäällikkö Heidi Torvinen.

Ohjelman avulla tuetaan myös Järvenpään kärkitoimialojen kasvua, joita ovat teollisuusala, kiinteistö- ja rakentamisala (KIRA), elintarvikeala sekä kauppa- ja palveluala. Kärkitoimialoista muodostetaan neljä omaa kasvuverkostoa, joissa saadaan vertaistukea ja jaetaan osaamista muiden alan yritysten sekä keskeisten sidosryhmien välillä. Kasvuverkostoissa pyritään yhdessä tunnistamaan toimialan kasvun mahdollisuuksia ja esteitä sekä edistetään niitä toimenpiteitä, jotka ovat verkostoille tärkeitä.

Jatkossa Business Järvenpää kartoittaa ja etsii uusia Järvenpäähän sopivia menetelmiä yritysten kasvun tukemiseen ja mahdollistamiseen. Ohjelmassa on tavoitteena käynnistää kumppaneiden kanssa noin 10–20 yrityksen kasvuvalmennus, joka tukee yritysten pyrkimyksiä ensisijaisesti kasvuun, mutta myös kansainvälistymiseen.

Yritysympäristön kehittäminen vahvistaa tulevaisuuden tarjontaa kaupungin yrityksille

Yritysympäristön kehittäminen näkyy pitkäjänteisenä tontti- ja toimitilakehityksenä sekä työssäkäyntialueen ja logististen yhteyksien sujuvuuden kehittämisenä. Yrittämisen perusedellytysten varmistamisella Järvenpää pystyy myös tulevaisuudessa vastaamaan yritysten tontti- ja toimitilatarpeisiin sekä varmistamaan sujuvat yhteydet muualle. KasvuHub -palvelukokonaisuudessa pyritään löytämään ratkaisuja asiantuntijayritysten tiloihin ja palveluihin. Lisäksi Business Järvenpää kehittää sijoittumispalveluitaan ja erilaisilla myyntikampanjoilla houkutellaan uusia yrityksiä kaupunkiin.

– Kaupungissa haetaan aktiivisesti ratkaisuja, joilla vahvistetaan suunnitelmallisesti tulevaisuuden yritystonttitarjontaa ja vastataan erilaiseen toimitilakysyntään, unohtamatta asukkaiden ja yritysten tarvitsemia lähipalveluita etenkin kaupungin ydinkeskustassa, kertoo Business Järvenpään yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Lisäksi uuden ohjelman myötä panostetaan entistä enemmän yritysten onnistumisista ja mahdollisuuksista kertovaan viestintään. Tällä hetkellä Järvenpäämediassa julkaistaan Yhdessä yrittämisen Järvenpää- ja Järvenpään ilmastoyritykset -yrityssarjoja, joissa yrityksiä, heidän tavoitteitaan ja työtään tuodaan esiin. Uutena alkaa Juuret Järvenpäässä -viestintä, jossa pääosaan pääsevät eri toimialojen erikokoiset paikalliset yritykset. Viestiä viedään myös Järvenpään ulkopuolelle, jolla vahvistetaan konkreettisten yritysesimerkkien kautta positiivista kuvaa kaupungista yritysympäristönä.

Yritykset saavat jatkossakin yritysneuvontapalveluita Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Keuken kautta, jonka yksi seitsemästä omistajakunnasta Järvenpää samalla on. Yritysneuvontapalvelut auttavat yrityksen perustamiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja omistajanvaihdoksiin liittyvissä kysymyksissä eli koko yrityksen elinkaaren ajan.

Pitkäjänteisiä hyötyjä koko kaupungille

Ohjelman valmistelu on lähtenyt liikkeelle yritysten tarpeista ja niihin vastaamisesta. Yritystoiminnan tärkeyttä kaupungin kasvulle ja kehittymiselle on haluttu korostaa. Sen kehittäminen tuo pitkäjänteisiä hyötyjä koko kaupungille.

– Järvenpäällä on nopeasti kehittyvänä kasvukaupunkina ainutlaatuisine sijainteineen hyvät lähtökohdat yritystoiminnan kehittämiselle. Työllistävien, verotuloja ja palveluita kaupunkiin tuottavien yritysten käynnistyminen ja houkuttelu muualta, sekä nykyisten yritysten kasvun tukeminen on pitkäjänteistä työtä, kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen kommentoi.

– Uskon, että yritysten ja elinkeinotoimijoiden tarpeista lähtenyt konkreettisia toimenpiteitä sisältävä ohjelma tuo suuntaa ja lisäpotkua yritystoiminnan edistämiseen.

Liitteenä on Yritys- ja elinkeino-ohjelman materiaalit. Varsinaisen Yritys- ja elinkeino-ohjelman lisäksi ohjelmasta on julkaistu tiiviimpi esitysmateriaali ja oma videonsa, jossa kaupungin muutamat yrittäjät kertovat yrittämisen mahdollisuuksista ja omasta yrityshistoriastaan Järvenpäässä.

Liitteet

Lisätiedot:

Harri Palviainen, kaupunkikehitysjohtaja ja vt. yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja
puh. 050 096 7744
harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo , yrityspalvelupäällikkö
puh. 040 315 3130
susanna.aramo@jarvenpaa.fi

Heidi Torvinen, asiakkuuspäällikkö
puh. 040 315 3086
heidi.torvinen@jarvenpaa.fi

Järvenpää on viisas ja väkevästi inhimillinen kaupunki, joka luo syvää yhteyttä vastaamalla kokijansa tarpeisiin ja tunteisiin. Järvenpääläisiä on lähes 46 000. Kaupunki on luonnonläheinen elinkeinoelämän, kulttuurin ja yrittämisen keskus Keski-Uudellamaalla.