Paikallisille yrittäjille uusi työkalu vahvistamaan liiketoimintaa

Digitaalisessa oppaassa esitetään uudenlaisia ratkaisuja, joiden toivotaan antavan yrityksille työkalut löytää ja kehittää tapoja myydä palveluitaan ja tuotteitaan. Lisäksi se konkretisoi tapoja hyödyntää digitaalisia työkaluja asiakas- ja palveluhallinnassa tai jopa uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa.

– Tavoitteena on tarjota konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita erityisesti yrityksille, jotka eivät vielä ole digitalisoineet markkinointiaan, mutta myös jo niille, joilla on digitaalisuus hallussa, sanoo Järvenpään kaupungin elinvoimajohtaja Marko Lehenberg.

Opas on suunnattu erityisesti paikallisille yrittäjille yhdessä Catapult International Oy:n kanssa.

Oppaan ensimmäisessä osassa annetaan taustaa digitaaliselle markkinoinnille. Seuraavat kappaleet sisältävät digitaalisen markkinoinnin eri osa-alueita ja antavat esimerkkejä niiden käyttämisestä.

Lataa tästä Digitaalinen myynnin ja markkinoinnin opas

Opasta varten käytiin läpi lähes kolmetuhatta myynnin ja markkinoinnin palveluja tuottavaa yritystä

Valmis digitaalinen opas on lopputuote, joka syntyi kartoittamalla Catapultin seulomasta yritystietokannasta laajalti myynnin ja markkinoinnin yrityksiä. Haussa oli mukana yhteensä 2 547 sellaista yritystä, jotka kehittävät digitaalisia ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Haun analysoinnissa hyödynnettiin kehittyneitä algoritmeja, jotka louhivat esiin ne yritykset, jotka arviolta sopivat parhaiten koko markkinoinnin ja myynnin arvoketjun tuottamiseen erityisesti järvenpääläisille pk-yrityksille.

Tärkeimmät valintakriteerit olivat tarjottavan palvelun soveltuvuus pienyritysten tarpeisiin, kustannustehokkuus sekä käyttöönoton nopeus ja helppous.

Järvenpään kriteereihin sopivien yritysten joukosta seuloutui oppaaseen 20 teknologiayritystä, joiden uskotaan pystyvän tuottamaan alueen yrityksille erityisen suurta hyötyä myynnin ja markkinoinnin kehittämisessä. Järvenpääläiset yritykset voivat olla suoraan yhteydessä palveluita tuottaviin teknologiayrityksiin. Mukana on yrityksiä niin Suomesta kuin maailmaltakin, ja palvelujen hinnat vaihtelevat niin ikään ilmaistyökaluista aina suurempiin ja kalliimpiin ratkaisuihin.

– Korona on haastanut niin pienten kuin suurtenkin yritysten myynnin, mutta varsinkin pienten yritysten resurssit kehittää omaa myyntiään näinä aikoina ovat valtavan rajalliset. Halusimme tuottaa yksinkertaisen ja selkokielisen manuaalin siitä, millaisia myynnin ja markkinoinnin kehittämisen työkaluja juuri tällä hetkellä on tarjolla Suomessa ja maailmalla, Lehenberg kertoo.

Digitaalisuus jyrää myynnissä ja markkinoinnissa

Koronan aikana, mutta myös ennen sitä digitaalinen markkinointi ja myynti on kasvanut. Uusien kanavien löytäminen saattaa kuitenkin olla yrityksille elämän ja kuoleman kysymys. Digitaalinen tiedonlouhinta on myös muuttunut vakiintuneeksi tavaksi löytää vastauksia kysymyksiin, joihin manuaalisella työllä ei voida mitenkään vastata.

Kumppanina Järvenpään kaupungilla toimi suomalainen tutkimusyritys Catapult International Oy, joka hyödyntää kansainvälisen teknologia- ja innovaatiokentän tutkimuksessa täysin uudenlaista metodiikkaa, tekoälyä sekä analyytikoiden tekemää työtä yhdistettynä. Catapultilla on asiakkaina suuria, kansainvälisiä pörssiyrityksiä, kuten esimerkiksi Kone, Neste ja Fortum sekä lukuisia eurooppalaisia alojensa merkittävimpiä yhtiöitä energia-alalta rakennusalaan ja aina finanssialaan saakka.

– Koko teknologia- ja innovaatiokenttä on vain kiihdyttänyt kehitystahtiaan pandemian aikana ja myös sen mahdollistamana. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää pysyä ajanhermolla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Markkinoinnin ja myynnin automaation tuomat mahdollisuudet ovat vain yksi alue, joskin äärimmäisen tärkeä ja validi sellainen, erityisesti pienten ja keskisuurten yrityksen näkökulmasta, toteaa toimitusjohtaja Mikael Juntunen.

Järvenpää haastaa normaalit elinkeinokehittämisen tavat ennakkoluulottomasti

Järvenpää sijoittui hiljattain julkaistussa EK:n kuntarankingissa neljänneksi, mutta haluaa edelleen parantaa omaa palvelutasoaan. Yksi tapa missiossa nousta Suomen yritysystävällisimmäksi kaupungiksi on löytää tapoja yritysyhteistyölle, joka antaa paikallisille yrityksille todellista lisäarvoa olla juuri järvenpääläinen.

– Järvenpäässä yritysyhteistyö on jotain mistä moni kunta voi ottaa oppia. Myös tähän myynnin ja markkinoinnin oppaaseen hyödynsimme totta kai paikallisten yrittäjien tarpeita ja näkemyksiä, yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo kertoo.

Järvenpään kaupunki haluaa toimia muutoinkin edelläkävijänä paikallisten yritysten toimintaedellytysten edistämisessä.

­– Tuotimme juuri ison datapaketin myynnin ja markkinoinnin ympärille, mutta tutkimme jo miten vastaavaa menetelmää voisi hyödyntää monessa muussakin yhteydessä paikallisten yritysten eduksi, toteaa Lehenberg.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki
Elinvoimajohtaja Marko Lehenberg, puh. 040 315 3590, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo, puh. 040 315 3130, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi