Miten Järvenpään alueen työpaikat, elintarvikealan osaamistarve ja paikallinen koulutus todellisuudessa kohtaavat?

Tätä pohdittiin yhdessä Järvenpään kaupungin, alueen elintarvikealan yritysten ja ammatillisen oppilaitos Keudan kanssa työpajassa loppusyksystä 2022.

Business Järvenpään tavoitteena on mahdollistaa ekosysteemejä, varmistaa kaupungin kärkialojen hyvinvointi ja kasvun mahdollisuudet sekä toimia yhteistyön ja verkostojen alustana. Syksyn työpajanssa käydyn keskustelun ja ennakoinnin taustalla oli Business Järvenpään pilottiyhteistyö Headain kanssa.

“Tiedolla johtaminen on aina parempi vaihtoehto kuin olettaminen.”

 “Järvenpään kaupungille on tärkeää kehittyminen ja mahdollisuuksien mukaan erilaisten toimintamallien testaaminen. Näin haemme uusia näkökulmia niin kaupungin kuin täällä toimivien yritysten menestymiseen ja kasvuun. Tiedolla johtaminen on aina parempi vaihtoehto kuin olettaminen.” pohtii Business Järvenpään, kaupungin Yritys- ja elinkeinopalveluiden yrityspalvelupäällikkö Susanna Aramo.

Julkinen, avoin data analysoinnin taustana

Järvenpään kaupungin alueen osaamiskysyntä analysoitiin avoimista työpaikkailmoituksista. Paikallisten elintarvikealan yritysten ilmoituksista tehtiin tarkempi analyysi. Elintarvikealan kehitystä tutkittiin alalla tehdyistä tutkimuksista ja investoinneista. Trendejä ja signaaleja voisi tutkia lisäksi myös toimiala- tai yrityskohtaisesti esimerkiksi alan messujen kuvauksista.

“Halusimme testata tekoälyä elintarvikealan parissa HeadAI:n kanssa. Mahdollisuudet ovat todella moninaiset. Esimerkiksi koulutusorganisaatiot voisivat ottaa koppia tekoälyn hyödyntämisestä, jotta työelämän tarpeisiin saadaan oikeanlaisia osaajia. Vastaavasti yritykset voisivat itsenäisesti tehdä yhteistyötä AI-yritysten parissa ja tutkia juuri itselleen tärkeitä elementtejä. Me olemme tässä kohdin toimineet paikallisten yritysten herättelijänä AI:n pariin”, Aramo jatkaa.

”Tekoälyn mahdollisuudet uudentyyppisten palvelujen tuottamisessa yritysten ja kuluttajien käyttöön ovat valtavat. AI:lla on mahdollista analysoida valtavia datamääriä ja vetää niistä johtopäätöksiä, jotka hyödyttävät päätöksentekoa. Tämäkin lienee vasta pintaraapaisua, kun tekoälyyn perustuvat – täysin ilman ihmisiä toimivat – yrityksetkin ovat jo kokeiluasteella”, toteaa pilotti-workshopissa mukana ollut Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Niklas Kumlin.

Vaikka tekoäly ei pärjää ihmiselle intuitiivisessa päättelyssä, sen toiminnan säännönmukaisuus, toistettavuus ja yhteismitallisuus ovat merkittävä apu ihmisen päätöksenteossa. Tekoälyn avulla saadaan koneen hyvät ominaisuudet käyttöön työhön – mm. laajojen tietolähteiden analysointiin, johon muuten voisi upottaa tuhansittain kalliita konsulttitunteja. Osaamistarpeiden analysointi ja visualisointi kognitiivisen tekoälyn ja riippuvuussuhteiden avulla avaa aivan uusia ja erilaisia tapoja nähdä osaamisen ekosysteemiä kokonaisuutena.

Headai

Headai on datalähtöiseen ennakointiin ja johtamiseen keskittyvä suomalainen teknologiayritys, joka tuottaa asiakkailleen laadullisen datan uudenlaista mittarointia ja analytiikkaa 100 % omilla algoritmeillaan perustuen 20 vuoden tieteelliseen tutkimukseen. https://headai.com/

Lisätietoja

Headai
Anu Passi-Rauste, CMO
anu.passi-rauste@headai.com, www.headai.com

Business Järvenpää, Järvenpään kaupungin yritys- ja elinkeinopalvelut
Susanna Aramo, yrityspalvelupäällikkö
susanna.aramo@jarvenpaa.fi