Suomen ympäristökeskus (SYKE) julkisti 10.2. uudet, vertailukelpoiset luvut Suomen kaikkien kuntien kasvihuonekaasupäästöistä. Järvenpää on vähähiilisyydessä neljännellä sijalla, kun vertailussa olivat Suomen yli 300 kuntaa. Sijoitus tarkoittaa, että Järvenpäässä on Suomen neljänneksi pienimmät päästöt asukasta kohti.  Kun tarkastelu tehdään kaupunkien kesken, sijoittuu Järvenpää sijalle yksi eli on Suomen vähähiilisin kaupunki. Kaupungit ovat nimenomaan se viiteryhmä, jonka tarkastelu antaa oikean perspektiivin.

– Työ vähähiilisyyden eteen on Järvenpäässä ollut pitkäjänteistä ja hyvää. Mutta emme suinkaan jää tähän. Kun saamme lisäpotkua tavoitteisiin ja ympäristötyön johtamiseen, meillä on erinomaiset mahdollisuudet pyrkimyksessämme hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä, sanoo kaupungin resurssiviisaustyöstä vastaava Eira Linko.

Tutkimuksessa mitattiin kasvihuonepäästöjen määrän kehittymistä vuosien 2005–2017 välisenä aikana. Järvenpäässä on näiden vuosien aikana onnistuttu vähentämään kokonaispäästöjä 29 %.

Järvenpään päästölähteet (Lähde: SYKE)

Järvenpäässä pyöräillään aktiivisesti

Ympäristökeskuksen laskennan mukaan Suomen kunnissa eniten päästöjä aiheuttavat tieliikenne (25 %), maatalous (17 %), kaukolämpö (17 %) ja sähkönkulutus (13 %).

Vaikka Järvenpäässäkin tieliikenne tuottaa selvästi eniten päästöjä (39 % kaikista päästöistä), kääntää kaupunkilaisten ahkera pyöräily tuloksia parempaan suuntaan. Moniin muihin kuntiin verrattuna Järvenpäässä pyöräillään paljon, noin 14 % matkoista tehdään pyörällä.

Kun keskimäärin Suomen kunnissa henkilöautoliikenteen päästöt asukasta kohden ovat 1,3 tonnia, Järvenpäässä henkilöautoliikenne aiheuttaa päästöjä 0,98 tonnia asukasta kohden. Järvenpäässä onkin 11. pienimmät henkilöautoliikenteen päästöt verrattuna kaikkiin Suomen kuntiin.

Tieliikenteen päästöt eivät kuitenkaan ole juuri vähentyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Järvenpään kaupunki haluaa entisestään lisätä pyöräilyn osuutta matkoissa, joten viime vuonna laadittiin pyöräilyn kehittämissuunnitelma, jossa osoitetaan toimenpiteitä pyöräilyn lisäämiseksi. Myös joukkoliikennettä kehitetään aktiivisesti. Merkittäviä muutoksia toisi Järvenpään mahdollinen liittyminen HSL:ään vuonna 2022.

Kaukolämmön tuotantoa korvattu puupohjaisilla polttoaineilla

Järvenpäässä voidaan olla ylpeitä etenkin kaukolämmön päästöjen osalta. Vaikka kaukolämpöverkkoa on Järvenpäässä laajennettu, päästöt ovat vähentyneet, kun raskasta polttoöljyä ja maakaasua on korvattu muun muassa puupohjaisilla polttoaineilla. Tällä on suurin merkitys päästöpotin pienemisessä. Myös sähkönkulutuksen, sähkölämmityksen ja jätehuollon päästöt ovat vähentyneet, mutta paljon voidaan vielä tehdä.

– Uskon, että toimintamallimme kaupunkisuunnittelussa on oikeansuuntainen. Järvenpään kaupunki haluaa toimia esimerkkinä myös asukkailleen ja seuraa tuoreessa strategiassaan muun muassa kaupungin omien kiinteistöjen energiankulutusta ja jätteen määrää, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi.

Lisätietoa: Resurssiviisas Järvenpää