Sivu on tarkoitettu Järvenpäässä toimiville yrityksille ilmastotyön käynnistämisen ja kehittämisen tueksi.

Järvenpää on avannut uuden ilmastotietosivun kaupungin yrityksiä varten. Sivun tehtävänä on kannustaa yrityksiä tekemään suunnitelmallista liiketoimintaa hyödyttävää ilmastotyötä, sillä se varmistaa yrityksen kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden muuttuvassa maailmassa.

Sivulta löytyy hyödyllisiä linkkejä ja materiaaleja ilmastotyön käynnistämisen ja kehittämisen tueksi erityisesti pk-yrityksiä ajatellen. Linkkeihin ja materiaaleihin sisältyy ohjeita, oppaita, tietoa ympäristösertifikaateista, rahoitusmahdollisuuksista ja neuvoja ilmastoystävällisten tuotteiden esiintuomiseksi. Erilaisista vaihtoehdoista on mahdollista valita parhaiten oman yrityksen tarpeisiin sopivat.

Ilmastotietosivu on kaksiosainen. Pääsivulla on kerrottu kaupungin ilmastolupauksista ja tietoa sen ympäristö- ja ilmastotavoitteista. Kaupunki esimerkiksi viestii yritysten ilmastoratkaisuista, käy aktiivista markkinavuoropuhelua ja kehittää julkisia hankintoja vähäpäästöisten ratkaisujen lisäämiseksi. Alasivulle on puolestaan listattu on vinkkejä ja neuvoja yrityksille. Sivustoa tullaan kehittämään yritysten toiveiden ja tarpeiden mukaan saadun palautteen pohjalta.

Ilmastotietosivulle pääset alla olevista linkeistä:

Ilmastotyö yrityksissä yhdessä kaupungin kanssa

Vinkkejä ilmastotyön aloittamiseen ja edistämiseen yrityksessä

 

Lisätietoja Järvenpään kaupungilla:

Eira Linko
erikoissuunnittelija (ilmasto ja ympäristö)
p. 040 315 2257, eira.linko@jarvenpaa.fi

Susanna Aramo
yrityspalvelupäällikkö, yritys- ja elinkeinopalvelut
p. 040 315 3130, susanna.aramo@jarvenpaa.fi