ELY-keskukset ovat saaneet lisärahoitusta myönnettäväksi yrityksen kehittämisavustuksiin koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä. Rahoitus on suunnattu yrittäjän lisäksi 1-5 henkeä työllistäville yrityksille. Avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Haku avautuu 31.3.2020 ELY-keskusten verkkosivuilla.

Haettavissa on kahta erityyppistä avustusta. Tilanneanalyysissä (avustus 80 % laskennallisista palkka- ja välillisistä kustannuksista, enintään 10 000 €) yritys voi selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, uusia liiketoimintoja sekä tuotannon ja palvelujen organisoimista koronan aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Avustusta voi hakea myös laajempiin kehittämistoimenpiteisiin (avustus 80 % toimenpiteiden kokonaiskustannuksista, enintään 100 000 €), jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudenlaiseen organisointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä osaamisen vahvistamiseen.

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille:

  • jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi työsuhteessa olevaa työntekijää, jotka eivät ole yrittäjäasemassa toimivia henkilöitä, ja joiden työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa.
  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä ’
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille

Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää.

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus