Järvenpään kaupunki kutsui paikalliset yrittäjät juhlistamaan Yrittäjän päivää Järvenpää-talolle. Valtakunnallista Yrittäjän päivää vietetään vuosittain 5. syyskuuta. Tapahtumaa on juhlittu vuodesta 1997 asti ja päivällä alkaa olla jo pitkät ja vakiintuneet perinteet.

Tänä vuonna kaupungin tilaisuus alkoi yhteisellä aamupalalla, jossa yrittäjät pääsivät verkostoitumaan sekä tapaamaan yhteistyötahoja ja kaupungin edustajia. Vapaamuotoinen päivän aloitus oli mukava ja antoisa startti tilaisuudelle. Virallisen ohjelman avasi kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, joka muistutti kuulijoita kaupungin tärkeästä roolista elinkeinoelämän ja vireän yritystoiminnan mahdollistajana. Kaupungin elinkeinopalveluiden esittäytymisessä paneuduttiin syvemmin tähän teemaan.

Kaupungin elinkeinopalveluiden tarkoituksena on toimia yritysten tukena ja apuna. Elinkeinopalveluiden tehtävänä on varmistaa yritysten menestyminen Järvenpäässä. Tämä tarkoittaa olemassa olevan yritystoiminnan edellytysten turvaamista sekä uusien kasvu- ja kehitysmahdollisuuksien luomista toiminnalle. Kaupungin tulee huolehtia siitä, että ihmiset, tuotteet sekä palvelut liikkuvat helposti ja joustavasti joka suuntaa. Pitovoima ohella vetovoima on keskeisessä roolissa onnistumisen ja kasvun reseptissä. Kaupungin tuleekin houkutella aktiivisesti uusia toimijoita ja yrittäjiä paikkakunnalle.

Kaupungin edustajien ohella Petri Ovaska Keski-Uudenmaan kehittämiskeskuksesta oli kertomassa Keuken palvelutarjonnasta. Keuken tehtävä on ennen kaikkea olla kasvun mahdollistaja alueen yrittäjille. Keuken esityksen perään kuultiin osaamis- ja työllisyyspalveluiden terveiset. Yrittäjän näkökulmasta kaiken a ja o on osaavan ja koulutetun työvoiman saatavuus Järvenpäässä. Tätä nykyään Järvenpäässä toimiikin jo noin 2500 yritystä.

Yrittäjän päivä keräsi laajasti kiitosta paikallisilta toimijoilta. Tilaisuus oli oiva paikka verkostoitumiseen, foorumi uusien kontaktien luomiseen ja totta kai myös mukava hetki tuttujen tapaamiseen. Samalla päästiin kuulemaan kaupungin tuoreimmat kuulumiset ja saatiin päivitys ajankohtaisista hankkeista. Vastaavat tapahtumat kaupungin ja yrittäjien välillä koetaan antoisiksi, jotta yhteydenpidon kynnys säilyy matalana ja yhteistyö aktiivisena. Toiveita ja tarpeita halutaan kuunnella herkällä korvalla puolin ja toisin, koska yhteistyö on avain menestykseen.