MUUVO-koulutuspolku vie vihreän siirtymän ytimeen. Maksuttomaan MUUVOon etsitään yrityksiä mukaan Uudeltamaalta.
English version can be found below –Make green transition to your business advantage

Osaamisen kehittäminen ja olemassaolon tarkoitus haastavat yrityksiä. Panostaminen osaamista edistäviin ja sitä kehittäviin asioihin yrityksessä maksaa itsensä todistetusti takaisin: Henkilöstön pitovoima lujittuu ja yrityksen brändi vahvistuu. Silti keskittyminen osaamisen kehittämiseen ja johtamiseen yrityksissä pelkästään ei riitä tänään. Yrityksiltä vaaditaan entistä enemmän tiedostavuutta ja olemassaolon tarkoituksen sanoittamista ja sen vahvistamista arvoteoilla.

Eikö olisi upeaa, että vihreä siirtymä ja kestävä kehitys kääntyisivät kilpailueduksi liiketoiminnassasi? MUUVO-koulutuspolku vahvistaa ja edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta uusimaalaisissa pk-yrityksissä.

Olet sitten vasta suunnittelemassa kestävän kasvun askeleita tai jo toteuttamassa niitä, MUUVOn mikrokurssit ja yritysvalmentajat vahvistavat osaamisen polulle. Mikrokurssisisällöt ovat monipuolisia, lyhyitä yksittäisiä paketteja sisältäen laajasti tietoutta vihreän siirtymän, kestävän kehityksen, osaamisen kehittämisen ja muutoshallinnan teemoista.

Muuvon polkumalli

Osaamisen kehittämisen, osaamisen johtamisen ja muutoshallinnan mikrokurssit tukevat henkilöstöä vastuullisuuden ja kestävän kehityksen oppien siirrossa omiin työtehtäviinsä. Yritysvalmennuksissa kootaan kursseilla esiin nousseet opit ja oivallukset ja sovitetaan ne yrityksen tavoitteisiin. Jokaisen yrityksen koulutuspolku räätälöidään sen tarpeeseen hankkeen viitekehyksessä.

MUUVO-koulutuspolku sisältää henkilöstön itsenäistä verkkopohjaista opiskelua mikrokursseilla ja yritysvalmennuksia toinen toistaan tukien. Pilotoitavassa toimintamallissa testataan, miten toimintamalli edistää yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita paremmin kuin yksittäiset koulutukset.

Koulutuspolun läpivientiin menee noin kahdeksan viikkoa ja 15 työtuntia. Koulutuspolku räätälöidään yritystarpeeseen, joka selvitetään alkukartoituksella.

MUUVOn veloitukseton koulutuspolku on tarkoitettu uusimaalaisille 3-60 henkeä työllistäville pk-yrityksille, jotka sitoutuvat koulutuspolkuun.
Kerää MUUVO-porukkasi ja ilmoittaudu mukaan!

MUUVOn verkkosivut: https://muuvo.fi/
Lisätietoja hankkeesta projektipäällikkö Mira Rajalakso, p. 050 5780038,

Muuvo, muutosvoimaa osaamisesta logo

 

Make green transition to your business advantage

Wouldn’t it be great to turn green transition to as a benefit in your business? Joining the MUUVO promotes your business to thrive in green transition, sustainability, and social responsibility.

You might be considering how to move towards sustainable development in your business. You may have already taken first steps towards green business. Nevertheless, the MUUVO specialists in sustainability and knowledge development will help you to widen understanding of them. Together with you we will tailor a MUUVO training path that responds to your company’s needs, including your personnel’s needs.

MUUVO path consists of independent studying of micro courses in digital platform with company training sessions. Micro courses are short and versatile packages giving information widely about green transition, sustainability, social responsibility, knowledge development, and change management. Micro courses in knowledge management and development and change management support personnel to adjust to demands originating coming from green transition and sustainability. Company training sessions are to combine learnings from micro courses and will level up company understanding in chosen themes.

In MUUVO skills as a driving force project we are testing how our learning and training model helps companies to move towards their business targets. MUUVO path takes about eight weeks (i.e. approx. 15 hours of working time. The path is tailor-made for each company with the help of f2f discussions and an interview with a trainer. Participation is free of charge. The MUUVO project is financed by the European Social Fund and is specifically addressed to SMEs that employ 3-60 staff members in the Uusimaa region and are willing to engage to project.

Gather your MUUVO crew and enroll in MUUVO training path to discover possibilities in green transition!
Sign up via email: muuvo@laurea.fi

Check website muuvo.fi
More information Project Manager Mira Rajalakso, Tel. 050 5780038