EU:sta on mahdollista hakea tukea toimiin, joilla edistetään energiatehokkuutta pk-yrityksissä. Tukea voivat saada paitsi yritykset, myös alueelliset toimijat, jotka toimivat mahdollistajina.

Covenant of Companies for Climate and Energy (CCCE) tarjoaa räätälöityä teknistä apua erityisesti pk-yrityksille. Kyseessä on käytännön avustusohjelma, josta voi saada tukea energiakatselmukseen, tarpeisiinsa soveltuvien teknologioiden arviointiin ja jopa investointitukea – mukaan lukien osallistujien liittämisen tuki- ja rahoitusmekanismeihin – ja tarvittavien toimenpiteiden tunnistamisen. Annettava tuki on saajilleen täysin maksutonta.

Kutsu on avoin suomalaisille, puolalaisille, hollantilaisille, kroatialaisille ja italialaisille yrityksille. Ensimmäisessä vaiheessa ohjelmaan otetaan 50 osallistujaa, joista noin 10 osallistujaa on Suomesta.

Tuen hakuaika on 31.8.2022 asti.

Lisätietoja

Hakemukseen pääset tästä