Kuinka sinä, yrityksesi tai yhteisösi olette edistäneet luonnon monimuotoisuuden vaalimista tai lisäämistä? Tunnetko muun tahon, joka ansaitsee palkinnon toiminnastaan? Ehdota ympäristöpalkinnon 2022 saajaa!

Jo kahdeksatta kertaa jaettavan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palkinnon tarkoituksena on nostaa esille ympäristötekoja Keski-Uudellamaalla ja kannustaa eri tahoja ympäristön kannalta esimerkilliseen ja ansiokkaaseen toimintaan. Tänä vuonna kilpailun teemana on luonnon monimuotoisuus.

Järvenpääläinen yritys, oletko toiminnallasi vaalinut tai lisännyt biodiversiteettiä esimerkiksi vieraslajitorjunnalla, suojelutoimenpiteillä, kestävillä hoito- ja kunnossapitokäytännöillä tai luontopohjaisilla ratkaisuilla? Tai ottanut luonnon monimuotoisuuden osaksi strategiaa tai toimintasuunnitelmaa? Voit ehdottaa palkinnon saajaksi omaa toimintaasi tai muuta tuntemaasi yritystä, yhdistystä, yhteisöä tai yksityishenkilöä. Voittaja palkitaan 1000 eurolla.

Kilpailuehdotukset tulee toimittaa 2.3.2022 mennessä sähköpostilla osoitteeseen yaktoimisto@tuusula.fi tai postitse osoitteeseen Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, PL 60, 04301 Tuusula. Mainitse sähköpostin otsikkokentässä/kirjekuoressa ”Ympäristöpalkinto 2022”.

Kilpailuehdotuksessa tulee kuvata:
  • Ehdotettu palkinnon saaja
  • Miten ehdokas on edistänyt luonnon monimuotoisuutta toiminnassaan?
  • Milloin toiminta on alkanut ja jatkuuko se yhä?
  • Hakijan yhteystiedot
  • Ehdokkaan yhteystiedot (jos eri kuin hakijan)

Päätöksen voittajasta tekee Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Lisätiedot:

Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, puh. 040 3144 727, tapio.reijonen@tuusula.fi
Ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo, puh. 040 314 4729, annina.vuorsalo@tuusula.fi

Lisätietoja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.


Kuva: Lemmenlaakso. ©Keski-Uudenmaan ympäristökeskus