TET eli työelämään tutustuminen on yksi loistavimmista yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista! Lisäksi TET on osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta.

TET-jakson tavoitteena on parantaa oppilaan työelämä tuntemusta ja arvostusta. TET-jaksolla nuoret saavat käytännössä nähdä, kuulla ja kokea millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa ja työympäristöissä. Kokemukset työelämästä voivat tukea parhaimmillaan nuoren jatko-opintoihin hakeutumista ja niihin liittyviä valintoja.

TET-jakso on myös yritykselle hyvä tilaisuus tuoda omaa toimialaa tutuksi ja kertoa oman yrityksen toimintaperiaatteista sekä työmahdollisuuksista.

8. luokan oppilaita on Järvenpään kaikissa yläkouluissa yhteensä noin 530.

Jos teillä on tarjota TET-paikka koulujen nuorille, otattehan rohkeasti yhteyttä koulujen opoihin!

Järvenpään kaupungin 8. luokan TET-viikot keväällä 2023 ovat seuraavat:

Viikot 12-13 (Koivusaaren koulu)

Oppilaanohjaajat:
Nora Enberg (nora.enberg@jarvenpaa.fi)
Eeva Rinne (eeva.rinne@jarvenpaa.fi)

Viikko 14 (Järvenpään yhteiskoulu)

Oppilaanohjaaja:
Eeva Joutsenlahti (eeva.joutsenlahti@edu.jarvenpaa.fi)

Viikot 15-16 (Kinnarin koulu)

Oppilaanohjaajat:
Sanna Pappila (sanna.pappila@jarvenpaa.fi)
Minna Hirvonen (minna.hirvonen@jarvenpaa.fi)

Viikot 17-18 (Kartanon koulu)

Oppilaanohjaajat:
Katariina Jarkko (katariina.jarkko@edu.jarvenpaa.fi)
Sanna Alanko (sanna.alanko@edu.jarvenpaa.fi)