Yritysten kustannustuen toinen hakukierros avautui 21.12.2020 ja on auki 26.2.2021 asti. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi. Kustannustuen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen koronapandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen.

Kustannustukeen on tehty muutoksia, joiden ansiosta sen on tarkoitus vastata paremmin eniten kärsineiden yritysten tarpeeseen. Tuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Yritysten määräaikainen kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin (lista toimialoista) TAI yritys, jonka päätoimialaa ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät syyt.
  • Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % vertailukauteen nähden.
  • Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.
  • Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 2000 euroa.
  • Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea. Kustannustukea voidaan myöntää vain yhdistysten ja säätiöiden taloudelliseen toimintaan.

Tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta Valtiokonttorista. Hae tukea sähköisessä asiointipalvelussa!