Järvenpään keskustassa sijaitsevan Perhelä-korttelin toteuttamiseen liittyviä edellytyksiä ratkotaan yhteissuunnitteluvaiheella.

Järvenpään kaupunki on lokakuusta lähtien neuvotellut kymmenen eri toimijan kanssa siitä, miten Perhelä-korttelin voisi toteuttaa. Kaupungin tavoitteet olivat neuvotteluissa selkeät, ja kauppahinnan tavoite on ollut 10 miljoonaa euroa.

”Tärkeintä on rakentaa tehokas ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen kokonaisuus, saada toimiva pysäköintiratkaisu sekä luoda keskustan vetovoimaa tukeva kaupallinen konsepti”, elinvoimajohtaja Marko Kauppinen kertaa.

Kaupunginvaltuuston infossa esiteltiin joulukuussa Perhelä-hankkeen etenemismalli. Sen mukaisesti kaupungilla oli ehdolla yhteissuunnitteluvaiheeseen kaksi vaihtoehtoa. Kaupunginhallitus päätti valita tammikuun 21. päivän kokouksessaan hankkeen kumppaniksi YIT Suomi Oy:n. Kaupunginvaltuustolle annetaan 28.1.2019 valtuustoinfo Perhelä-hankkeesta ja kaupunginhallituksen 21.1.2019 päätöksestä.

 

Yhteissuunnitteluvaiheessa osallistetaan myös asukkaita

Perhelä-hankkeen toteuttaminen etenee nyt yhteissuunnitteluvaiheeseen, jonka aikana hankkeen teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä tutkitaan uudella tavalla. Nämä edellytykset sisältävät muun muassa pysäköintiin sekä kaupalliseen konseptiin liittyviä asioita. Yhteissuunnitteluvaiheen tavoitteena on löytää yhteinen näkemys alueen kehittämiseksi, jonka pohjalta kortteli voidaan myydä rakentajalle.

”Yhteissuunnitteluvaihe tulee olemaan eri toimijoita, myös kaupunkilaisia, osallistava. Kerromme mallista tarkemmin YIT Suomi Oy:n kanssa alkuvuoden aikana järjestettävässä hankkeen käynnistämistilaisuudessa”, Marko Kauppinen kertoo.

”Valinta Perhelä-hankkeen kehittäjäkumppaniksi on luottamuksenosoitus YIT:n pitkäjänteisestä työstä kaupunkikehittämisen parissa. Uskomme uuden, hankeosapuolia osallistavan yhteistyön tuovan uutta, käyttäjälähtöistä näkökulmaa hankkeen kehittämiseksi. Yhteissuunnittelun tavoitteena on laatia yhteinen näkemys markkinaehtoisesta, houkuttelevasta ja menestyvästä Perhelä-hankkeesta. Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Järvenpään keskustan kiinnostavuutta asuinpaikkana sekä palvelutarjonnan keskuksena”, Sami Viitanen kertoo.

Lisätietoja:

Järvenpään kaupunki:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu, puh. 040 315 2490

Elinvoimajohtaja Marko Kauppinen, puh. 040 315 3590, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

Kaupunkikehitysjohtaja Olli Keto-Tokoi, puh. 040 315 2566, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi

YIT:
Yksikönjohtaja Sami Viitanen, puh. 0400 873 516, etunimi.sukunimi@yit.fi