Järvenpään kaupunki on yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä kaupungeista Suomessa. Sen strategian kulmakivet ovat kestävä ja hallittu kasvu, vireä kaupunkielämä ja ajoissa auttaminen. Kaupungin kasvulle ja kehitykselle yksi keskeinen palvelukokonaisuus on Business Järvenpään brändin alla toimivat yritys- ja elinkeinopalvelut, jonka johtajaksi on valittu Miska Hakala (50).

Hakala on toiminut Helsingin kaupungin Helsinki Partners Oy:n toimitusjohtajana sekä johtajana Helsingin seudun yrityskehitysyhtiö Helsinki Business Hub Oy:ssä. Aiemmin hän toiminut liiketoiminnan kehityksen ja myynnin tehtävissä muun muassa F-Secure Oyj:ssä, UPM-Kymmene Oyj:ssä ja Nokia Oyj:ssä. Hakala on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta.

”On erinomaista saada Miska mukaan Järvenpäätiimiin ja Kaupunkikehityksen palvelualueen energiseen porukkaan. Hänellä on vahva kokemus yrityksistä, liiketoiminnan kehittämisestä ja myynnistä. Lisäksi hän tuo meille osaamista ja verkostoja Helsingin seudun yritys- ja elinkeinopalveluista. Päätöksentekoprosessissa olevan uuden yritys- ja elinkeino-ohjelmamme pohjalta fokusoidut Business Järvenpään palvelut saavat Miskasta erinomaisen vetäjän”, totetaa kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviainen.

Erinomainen sijainti ja saavutettavuus sekä yli 3 000 yrityksen kasvava ja kehittyvä yritysjoukko vauhdittaa kaupungin kasvua kohti kaupungin visiota metropolialueen pohjoisesta keskuksesta.

”Järvenpään lähtötilanne yritystoiminnalle on erinomainen ja uusi yritys- ja elinkeino-ohjelma antaa selkeän suunnan tekemiselle. Uskon, että pystymme yhdessä osaavan tiimin ja verkostojemme kanssa edesauttamaan paikallisten yritysten kasvua ja uusien sijoittautumista Järvenpäähän. Pidän siitä, että tämä tehtäväkenttä mahdollistaa hyvät tulokset kasvun, työpaikkojen ja verotulojen muodossa”, Hakala toteaa.

Kaupunkikehityksen palvelualue tukee palveluillaan kaupungin kasvua ja kehittymistä. Yritys- ja elikeinopalvelut käynnistyivät palvelualueen osana 1.1.2023 korvaten aiemmat elinvoimapalvelut. Business Järvenpää tuottaa yhteistyössä kumppaneiden kanssa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, työvoiman saantia sekä yritysympäristöä ja yhteistyötä vahvistavia palveluita. Yhteistyössä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa Business Järvenpää tekee aktiivista markkinointi- ja myyntityötä sekä sijoittumispalveluita yrityksille.

Miska Hakala raportoi kaupunkikehitysjohtaja Harri Palviaiselle.

Lisätiedot:

Harri Palviainen, Kaupunkikehitysjohtaja, p. +358 500 967 744, harri.palviainen@jarvenpaa.fi

Miska Hakala, Yritys- ja elinkeinopalvelujohtaja, p. +358 40 737 4697