Järvenpää kasvaa ja kehittyy vahvasti. Mestaritoiminta Oy on saanut Järvenpään Yhteiskoulun (JYK) uudisrakennuksen rakennustyöt käyntiin nyt syksyllä 2021. Pääurakoitsijana toimii Consti.

Järvenpään Yhteiskoulu toimii jatkossakin yhtenäiskouluna esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Koulussa opiskelee rakentamisen valmistuttua noin 1 100 oppilasta.

Paikalliset yritykset mukaan hankintoihin

”Haluamme tarjota paikallisille yrittäjille mahdollisuuden osallistua hankkeen urakkakisoihin ja toivomme, että he myös pärjäävät niissä”, kertoo Mestaritoiminnan rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola.

Oheisesta listasta ilmenee eri hankintojen aikataulu ja milloin yrittäjien tulisi viimeistään ilmoittaa Constille kiinnostuksestaan päästä tarjoamaan jotain urakkaa tai materiaalitoimitusta projektiin.

JYK_hankinta-aikataulu

Hankkeen urakkahankinnat ja yhteydet

Liitteessä on ohjeet, kuinka tulisi toimia ja millä aikataululla. Yrittäjien toivotaan laittavan viestiin lyhyt kuvaus yrityksestään esim. mitä tekee, liikevaihto ja yrityksen resurssit.

Yhteydenotot sähköpostilla Constiin:
johanna.loukas@consti.fi sekä harri.katajala@consti.fi

Lisätietoja koko hankkeesta:
Mestaritoiminta Oy, rakennuttajapäällikkö Teemu Jaakkola
teemu.jaakkola@mestaritoiminta.fi


Havainnekuva uudesta Järvenpään Yhteiskoulusta: Arkkitehdit von Boehm – Renell Oy