Järvenpään kaupunki myy rakennusliikkeille kaksi asuinkerros-ja rivitalotonttia (ARK) Yliopettajankadulta (Lepola) sekä kaksi asuinpientalotonttia (AP)Tervanokantieltä (Keskus) tarjouskilpailulla 15.4.–3.6.2019

Tarjouskilpailun ratkaisee tarjotun hinnan lisäksi rakentamisen laatu.

Lepola III -tontit 186-22-2228-1 ja 186-22-2229-1 sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävän Tuusulan Rantatien kulttuurimaisemassa, Sibeliuksen Ainolan lähettyvillä. Tontit sijaitsevat asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10). Tontin 2228-1 pinta-ala on 3 222 m2, asuinrakennusoikeutta tontilla on 1 600 ja talousrakennusoikeutta 100 k-m2. Tontin 2229-1 pinta-ala on 4 775 m2, asuinrakennusoikeutta tontilla on 2 400 ja talousrakennusoikeutta 200 k-m2. Hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 320 € / k-m2.

Ostotarjoukset Yliopettajankadun tonteissa arvioidaan siten, että tarjoushinnan painoarvo on 50% ja laatukriteereiden painoarvo 50%. Laatukriteereitä ei pisteytetä erikseen, vaan laatu arvioidaan kokonaisuutena.

Keskuksen tontit 186-1-102-5 ja 186-1-102-6 sijaitsevat Tuusulanjärven tuntumassa asuinpientalojen korttelialueella (AP-19). Tontin 102-5 pinta-ala on 3219 m2, asuinrakennusoikeutta on 966 ja talousrakennusoikeutta 161 k-m2. Tontin 102-6 pinta-ala on 2 694 m2 ja asuinrakennusoikeutta 808 k-m2 ja talousrakennusoikeutta 135 k-m2. Hinnoittelussa käytetään vähimmäismyyntihintana 350 € / k-m2.

Tontilla 186-1-102-5 sijaitsee suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennus on kunnostettava siten, että sen historiallinen ja kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Ostotarjoukset Tervanokantien tonteilla arvioidaan hintaa 40% ja laatukriteereitä 60% painoarvolla kokonaisuudesta. Laatua arvioidaan kokonaisuutena.

Tarjouksen voi jättää joko kaikista tonteista tai vain yhdestä tontista.

Tarjouskilpailuaika on 15.4.2019–3.6.2019.

Lue lisää tästä!