Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti maanantaina 21.10, että kaupunki liittyy Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2022 alkaen. Päätökseen sisältyy ehto, että HSL:n perussopimukseen liitytään, mikäli jäsenyys tuo merkittävän parannuksen Järvenpään ja Helsingin välillä liikennöiviin junavuoroihin.

HSL-jäsenyyden vaikutuksia on selvitetty tämän vuoden aikana Järvenpäässä laajasti. Taloudellisessa selvityksessä Järvenpään HSL-kuntaosuudeksi 2021 on arvioitu 2,1-2,2 miljoonaa euroa vuodessa esitetystä junaliikenteen palvelutasosta riippuen. Kun 2,1 miljoonan euron kuntaosuudesta vähennetään Järvenpään nykyisen joukkoliikenteen kulut, on HSL-jäsenyyden kustannus kaupungille 1,4-1,6 miljoonaa euroa vuodessa. Suorien kustannusten ohella liittymisellä on arvion mukaan positiivisia vaikutuksia kaupungin verokertymään n. 0,3 miljoonaa euroa.

Liittymisselvityksen perusteella HSL-kuntayhtymään liittyminen vaikuttaa kaupungin joukkoliikenteen palvelutasoon positiivisesti erityisesti ilta-ja viikonloppuliikenteessä. Lisäksi lipputuotteet ja niiden hankkimiskanavat selkiytyvät. Välillisinä taloudellisina hyötyinä tulee olemaan muun muassa työvoiman saatavuuden paraneminen ja houkuttelevuus asuinpaikkana. HSL-jäsenyyden nähdään vaikuttavan myös erittäin positiivisesti kaupungin brändiin ja imagoon.